jakintza_avatar.gifBALDINTZA: ORAIN / LEHEN (NOR-NORI NORK)

ANA U. & INACIO C. (euskaljakintza)

Gaur egungo euskara mintzatuan iragana adierazteko, jatorrizko formaren ordez (esango NIOKEEN), iraganeko adizkiak (esango NION) erabiltzen dira. Azken honek Euskaltzaindiaren onespena dauka; nolanahi ere, euskara idatzian eta batez ere eredu jasoan, jatorrizko forma erabiltzea gomendatzen da. Beraz, ariketa honetan, baldintzazko perpausaren ondorioa iragana denean, bete ezazu hutsunea jatorrizko forma erabiliz (niokeen).
1.- Nik zuri liburu bat ekarriko , zuk niri zer esango ?
2.- Aitak semeari jostailua emango , semeak hartuko al jostailua aitari?
3.- Zuk guri ipuina emango , guk zuri bertsoa abestuko .
4.- Nik okinari ogia erosi , berak niri loteria eskainiko .
5.- Zuk niri lan hori amaituko , nik zuri oparia emango .
6.- Guk zuei mesedea eskatuko , zuek guri pozik utziko .
7.- Alkateak herritarrei festa onak eskainiko , herritarrek alkateari eskertuko .
8.- Nik gurasoei nahigabea eman , haiek niri barkatuko .
9.- Hark euskara ikasteari heldu , orain guk hari euskaraz hitz egingo .
10.- Nik ontziari eskulekua apurtu izan , ontziak niri behatza urratuko .
11.- Zuek etsaiei adarra jo , haiek zuei lizunkeriak esango .
12.- Maitek Mireni etxerako lanak zuzendu , Mirenek opari bat erosiko .