jakintza_avatar.gifBALDINTZA: ORAIN / LEHEN (NOR-NORI)

IMANOL O. & ENEKO D. (euskaljakintza)

Gaur egungo euskara mintzatuan iragana adierazteko, jatorrizko formaren ordez (etorriko NINTZAIOKEEN), iraganeko adizkiak (etorriko NINTZAION) erabiltzen dira. Azken honek Euskaltzaindiaren onespena dauka; nolanahi ere, euskara idatzian eta batez ere eredu jasoan, jatorrizko forma erabiltzea gomendatzen da. Beraz, ariketa honetan, baldintzazko perpausaren ondorioa iragana denean, bete ezazu hutsunea jatorrizko forma erabiliz (nintzaiokeen).
1.- Lagunari andregaia etorriko , gu haiei inguratuko .
2.- Hiri Patxi korrika joan , hi ez haserretuko hari.
3.- Zu niri bisitan etorriko , beste batean ni zuri joango .
4.- Umeei zerbait gertatu , zigorra guri eroriko .
5.- Zuei etxerako lanak ahaztuko , irakaslea zuei sutan jarriko .
6.- Zuri erlojua apurtu , zu guri haserre bizian etorriko .
7.- Ni haiei hurbilduko , haiek niri hizketan hasiko .
8.- Zuei ordenagailuko jokoak galdu , gu zuei muturtuko .
9.- Niri eraztuna zulora eroriko , emaztea niri sutan jarriko .
10.- Ikastetxe hartako ikaslea guri gerturatu , gu hari gustura mintzatuko .
11.- Ni zuri inguratuko , haiek guri ere inguratuko .
12.- Edurne guri etorri , gu hari hizketan hasiko .