Araua irakurri eta eman ondorengo aditzen arazleak. Gogoratu: joka+arazi>jokarazi, eser(i)+arazi>eserarazi, ezar(ri)+arazi>ezarrarazi"> ADITZEN ARAZLEAK

ADITZEN ARAZLEAK

Egilea Maite Goņi

Araua irakurri eta eman ondorengo aditzen arazleak. Gogoratu: joka+arazi>jokarazi, eser(i)+arazi>eserarazi, ezar(ri)+arazi>ezarrarazi


1. bota

    

2. iraungi

    

3. estali

    

4. igorri

    

5. erori

    

6. nahasi

    

7. ihardetsi

    

8. aitortu

    

9. ohartu

    

10. ehortzi

    

11. jantzi

    

12. sinetsi

    

13. piztu

    

14. oroitu

    

15. ezagutu

    

16. batu

    

17. ahaztu

    

18. haserretu

    

19. iritsi

    

20. isuri