jakintza.gifJuntadura: juntagailuak 5

Identifika itzazu juntagailu ezberdinen bidez elkartutako perpausak.
Hautatu hiru erantzun hauen artean: emendiozkoa, aurkaria edo hautakaria.

Maite Goñi (euskaljakintza)