Sinonimoak 1 Egilea: Maite Goñi (euskaljakintza)

GURUTZEGRAMA

  

Klikatu zenbaki baten gainean berari dagokion definizioa ikusi ahal izateko. Ondoren, sartu aldameneko laukitxoan sinonimoa. Galduta bazaude, laguntza eskatu! :-)

 1     2                  
             3     4    5    
6                 7       
                    
8              9          
                    
            10          
  11           12           
          13            
 14        15               
                    
 16           17     18         
                    
    19           20         
   21                   
  22                    
         23             
                    
                    
  24                    

Zeharka:

1. Atsekabe, samin.
6. Ezinbestekoa, nahitaezkoa.
7. Eseri
8. Ihardespena, arrapostua.
9. Kobazulo, haitzulo, harpe.
10. Ahul, motel, indarge, maskal, hebain.
11. Eroapen, pairamen , pazientzia.
13. Kale.
14. Hizketan, berbetan, berriketan, solasean.
16. Gehiegiak, gehiegikeriak.
17. Sekulakoak, egundokoak.
19. Agintari, buru, nagusi.
20. Piztu, irazeki, izeki, eratxeki.
22. Era berean, orobat.
23. Une, momentu, lipar.
24. Beldurtu, ikaratu.

Beherantz:

2. Keinuek, zeinuek, seinaleek.
3. Gerizpea, aterpea, magala, altzoa.
4. Barik, gaberik.
5. Joera, zaletasuna.
12. Lortu, erdietsi.
15. Aukera, parada, egokiera.
18. Aurkitu, topatu, idoro, kausitu.
21. Irainez, mesprezuaz, gutxiespenez.