Lokailuak

TESTU MAILAKO LOTURAK: LOKAILUAK

Testu bateko perpausen artean dauden esangura aldetiko loturak (semantikoak) adierazteko, lokailuez baliatzen gara.

Lokailuen ezaugarriak:

  • Testu mailako loturak gauzatzen dituzte.
  • Hitz solteak dira (ez atzizkiak).
  • Metatu egin daitezke, hau da, perpaus berean lokailu bat baino gehiago ager daiteke (juntagailuak ez).
  • Mugikorrak dira (juntagailuak baino mugikorragoak)
  • Adberbio-izaera dute.

Lokailuak bost multzotan sailka ditzakegu:

1. Aurkaritzakoak: aurretik esandakoari aurkaritza adierazteko, adibidez: ordea, berriz, ostera, aldiz, aitzitik, bitartean, artean, alta, alabaina, dena dela, hala ere.

2. Ondoriozkoak: testuan zehar esandakoaren ondorio gisako zerbait adierazteko, adibidez: beraz, bada, hortaz, orduan, honenbestez, horrenbestez, halatan.

3. Kausazkoak: testu mailako kausazko loturak adierazteko, adibidez: izan ere, zeren, ze.

4. Emendiozkoak: aurretik esandakoari zerbait gehitu edo gaineratzeko, adibidez: bestalde, halaber, orobat, berebat, behintzat, segurik, behinik behin, bederen, bederik.

5. Hautakariak: testuan adierazitako gauza edo ideien artean hautatzeko, adibidez: bestela, osterantzean, gainerakoan, gainontzean, ezpabere.

 

One Response to Lokailuak

  1. onetwotrade 2012(e)ko apirilak 14 at 11:24 pm #

    Once again like Kill Theory, a good idea, but bringing that to life wasnt too impress! There should be more deaths. You only know more about the four students. The two outside gaurding the place, you dont even know them. The movies isnt gory and doesnt show much anyways. But I do like the ending of the movie relates back to the beginning. Like I saidm I like the idea, but theres should be more deaths, more details, more blood. Grade: C+

Utzi erantzuna

-->