Esamoldeak A

Egilea Euskaljakintza (Nerea M. eta Nagore)

Esamoldeak lantzeko ariketa. A hizkia.


1. LA CARABINA DE AMBROSIO

    Aharrausi

    Puzkarra

    Ekaitza

    Bonbardeaketa

2. ESTAR TOCADO DEL ALA

    Hegan egiteko prest

    Hegaletik egon

    Burutik egon

    Mozkortuta egon

3. ADIVINA ADIVINANZA

    Pipitaki papataki

    Asmatu-asmatu

    Jakin-jakin

    Popotoko-tokopoko

4. TENER BUENAS ALDABAS

    Ipur masail handiak izan

    Ukondo handia izan

    Ondo formatua egon

    Ideia onak eduki

5. GUARDAR ABSTINENCIA

    Kaxan gorde

    Isilean gorde

    Mehe egin

    Abstenitu

6. NADAR EN LA ABUNDANCIA

    Itsasoan igeri egin

    Jendetza artean egon

    Esne mamitan bizi

    Nabarmendu

7. DAR COCES CONTRA EL AGUIJÓN

    Ostikoz jo

    Burua paretarekin kolpatu

    Zizta ostean ohiu egin

    Lurrera erori

8. SER UN ADÁN

    Aingeru bat izan

    Neskatan erraz egiten duena

    Tentatzailea izan

    Arlote hutsa izan

9. ESTAR EN EL AIRE

    Hegan egin

    Kolokan egon

    Freskatzen jarri

    Adi egon

10. TENER UN ANTOJO

    Begi bat gehiago eduki

    Bista ona eduki

    Kutixi bat izan

    Betekada eduki

11. POR AMOR AL ARTE

    Artea maitatu

    Musu truk

    Artista hutsa izan

    Maitalea izan

12. ESTAR PARA EL ARRASTRE

    Lur jota egon

    Lana egiteko prest egon

    Juergarako puntu-puntuan egon

    Langabezian egon

13. CULO DE MAL ASIENTO

    Ipurtarina izan

    Ahulkian deseroso egon

    Ipurdi desitxuratua eduki

    Sonanbulua izan

14. CAMBIAR DE ACERA

    Bidez aldatu

    Bidea konpondu

    Bidea hautsi

    Kalez kale ibili

15. EN ACTIVO

    Geldiezinik ibili

    Jardunean egon

    Aditua izan

    Martxan egon

16. DARSE AIRES

    Puzkarra bota

    Ihesi ibili

    Handiustela izan

    Putzak hartuta ibili

17. SIN SABER A QUE ATENERSE

    Zeri dakion ez dakielarik

    Noren alde egin ez dakielarik

    Zer egin ez dakiela

    Zer aukeratu ez dakiela

18. ECHARSE ATRÁS

    Zeruaz tipula egin

    Kikildu

    Iritziz aldatu

    Lurrera bota

19. ESTAR OJO AVIZOR

    Norbaiti begia bota

    Adi egon

    Talaian egon

    Begi okerra izan