Esamoldeak D

Egilea Euskaljakintza (Naiara eta June)

Esamoldeak lantzeko ariketak. D hizkia


1. NO SE QUE ME DA

    Susmo txarra hartu

    Nahasmenean egon

    Zainak jo

    Etsita egon

2. SE ACABO LO QUE SE DABA

    Agur gure ametsak

    Kito gure etorkizuna

    Egitekoak amaitu

    Emandakoa bukatu

3. A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO

    (Jainkoari) gurtu baina atzetik egurtu

    (Jainkoari) arren eta Txerren

    (Jainkoari) amen eta ondoren Txerren

    (Jainkoari) lagun eta gero ezezagun

4. NO HAY NADA MAS QUE DECIR

    Esatekoak bukatu

    Ez dago zer esanik

    Isilik egotea hobe

    Ahoa itxi

5. NO CHUPARSE EL DEDO

    Behatza ez zurrupatu

    Hatza ez zurrupatu

    Hortzak oker eduki

    Atzo goizekoa ez izan

6. ANDAR MAS DERECHO QUE UNA VELA

    Mozkortu gabe ibili

    Zurera bakarrik jo

    Orratza baino zuzenago ibili

    Suziriak baino zuzenago ibili

7. ACOSO Y DERRIBO

    Jo eta bertan bota

    Iraindu eta lur jota utzi

    Mindu eta baztertuta utzi

    Mindu eta lur jota utzi

8. HECHO Y DERECHO

    Zuzen-zuzena

    Juxtu-juxtua

    Bene-benetakoa

    Argi-argia

9. ESTAR AL DIA

    Gaurkoa bizi

    Ordua mundu bizi

    Gaurko egunean egon

    Aldian aldiko bizi

10. FLOR DE UN DIA

    Egun bateko lorea

    Neguko lorea

    Betiko lorea

    Gau bateko lorea

11. NO DAR NI LOS BUENOS DIAS

    Ipar orratzaren orratzari kasurik ez egin

    Egun onik ez eman

    Haizeari uko egin

    Haize hotzaren berokia eman

12. HACERSE DIFICIL

    Txarto egin

    Ezinezko bihurtu

    Aldats egin

    Egin ezin

13. SIN PERDER DETALLE

    Begiak itxi gabe

    Begiak bildu gabe

    Belarriz belarri

    Begi-belarri

14. VIVIR COMO DIOS

    Jainkoa bezala bizi

    Esne zopatan bizi

    Esne mamitan bizi

    Gozo-gozo bizi

15. SIN UN (PUTO) DURO

    Simon egon

    Anton egon

    Diru putik ez

    Simon lagun

16. EL TIEMPO LO DIRA

    Denborak esango du

    Denborak erakutsiko du

    Urak egingo du bide

    Erreka bakoitza bere itsasora

17. LO QUE FALTABA PARA EL DURO

    Gogorrarentzat falta zena

    Ausartarentzat falta zena

    Horixe bakarrik falta zitzaigun

    Horixe besterik ez genuen falta

18. CON DISIMULO

    Kontuz

    Bestela baitakoan

    Ezirian-ezirian

    Disimuloz

19. DECIR O HACER DISPARATE

    Ez esatekoak esan/egin

    Esatekoak esan/egin

    Disparatea esan/egin

    Esan beharrekoa esan/egin

20. METER(SE)LA DOBLADA

    Ilea hartu

    Zipotza sartu

    Zaputza sartu

    Tolestua sartu