Esamoldeak I

Egilea Euskaljakintza (Mireia eta Arrate)

Esamoldeak lantzeko ariketa. I hizkia.


1. A MALA IDEA:

    Idea txarrez

    Ideia txarrean

    Gaitz ustean

    Gaitz txarrean

2. NO TENER NI IDEA:

    Ideiarik ez izan

    Tutik ez jakin

    Ideiarik ez jakin

    Tutik ez eduki

3. SALIR ILESO:

    Onik irten

    Salbu atera

    Onik atera

    Ilesu atera

4. ˇIMAGINATE!:

    Imaginatu!

    Ez da izango!

    Asmatu!

    Pentsa!

5. ESTAR IMPEDIDO:

    Paralizaturik egon

    Elbarrituta izan

    Elbarriturik geratu

    Elbarrituta egon

6. DAR DEMASIADA IMPORTARCIA:

    Gora handiegiak eman

    Garrantzitsutzat hartu

    Inportantzia eman

    Garrantzitsutzat jo

7. LO MAS IMPORTANTE:

    Inportanteena

    Gorenena

    Nagusiena

    Garrantzizkoena

8. DAR POR IMPOSIBLE:

    Ezinezkotzat jo

    Etsipena eman

    Etsipenak jota egon

    Ezinezkotzat eman

9. DAR LA IMPRESIÓN:

    Gogoak eman

    Itxurak eman

    Itxurak erakutsi

    Egoki agertu

10. DE IMPROVISTO:

    Konturatu gabe

    Nahi gabe

    Ustekabeak harturik

    Ustekabean

11. ESTAR INDISPUESTO:

    Ondoezik egon

    Gaizki aurkitu

    Ondoezik sentitu

    Gaitzak jota egon

12. TENER BUENAS INFLUENCIAS:

    Influentzia handia izan

    Ukondo handia izan

    Harreman onak izan

    Ukondo handikoa izan

13. COMETER UNA INFRACCION:

    Legea puskatu

    Arauak mespretxatu

    Arauak urratu

    Legeak desobeditu

14. CULO INQUIETO:

    Ipurgizen

    Ipurbixi

    Ipurarin

    Ipurterre

15. EN UN INSTANTE:

    Instant batean

    Bete-betean

    Berehalako batean

    Arrapaladan

16. DORMIR A LA INTERMPERIE:

    Intenperiean lo egin

    Zeruari begira lo egin

    Teilatu gabe lo egin

    Atari zabalean lo egin

17. CON INTENCION DE:

    Nahian

    Gogoarekin

    Grinarekin

    Gustuz

18. SER UN INUTIL:

    Inutil hutsa izan

    Tentela izan

    Ziria izan

    Tontoa izan

19. CERO A LA IZQUIERDA:

    Hutsaren hurrengo

    Zero bat ezkerretara

    Ezkerreko hutsa

    Zero baino gutxiago

20. LEVANTARSE CON EL PIE IZQUIERDO:

    Ezker aldetik jaiki

    Ezkerreko oinaz jaiki

    Ezkerretik jaiki

    Ezkerraren laguntza erabili altxatzeko