Esamoldeak O

Egilea Euskaljakintza (I˝aki, Edurne eta Igor Z.)

Esamoldeak lantzeko ariketa. O hizkia.


1. DAR OCASION:

    okasio eman

    bide eman

    aukera otorgatu

    posibilitatea izan

2. EN CIERTA OCASION:

    okasio ziur batean

    behinola

    batean

    atzo edo

3. GAJES DEL OFICIO:

    ogibide gajeak

    ofizina arazoak...

    lanaren gorabeherak

    laneko gaitz-minak

4. TENER MUCHO OFICIO:

    ofizio handikoa izan

    enpresarioa izan

    ofizioa barra-barra izan

    eskarmentu handikoa izan

5. SER DURO DE OIDO:

    belarri txikiak izan

    belarria bete argizari izan

    belarri gogorra izan

    gogorra izan

6. SER TODO OIDOS:

    zazpi belarriz egon

    belarri guztiak izan

    den-dena entzun

    belarri handiak izan

7. TENER OJERIZA:

    begizulo handiak izan

    begitan hartu

    ojoroso egon

    mania izan

8. ANDARSE CON OJO:

    kontuz ibili

    begiekin ibili

    begiratzen ibili

    ojo ibili

9. ECHAR EL OJO:

    begiak bota

    begiz jo

    begiak zuzendu

    oju-oju ibili

10. ECHAR UN MAL DE OJO:

    begi okerrekoa bota

    begi txarrez jo

    begiak txartu

    begizkoa bota

11. OJO POR OJO:

    begia begiarengatik

    begi-begi balio du

    begia begi truk

    begiak begi balio du

12. ABRIRLE A UNO LOS OJOS:

    begiak irekiarazi

    begiak argitu

    begiak indarrez ireki

    begiak platerak bezala jarri

13. COMERSELO CON LOS OJOS:

    begiz ile eta guzti jan

    baba dariola begiratu

    begiz jan

    ˝am-˝am begiratu

14. EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS:

    begi ixte eta irekitze batean

    ti-ta batean

    Jesukristoren batean

    aitaren batean.

15. EN MI OPINION:

    niretzat...

    nire iritziz...

    nire ustean...

    nire iritzian...

16. A SUS ORDENES:

    zure aginduak nire dira

    zure esanetara

    zurea naiz

    zera esan eta zera egingo dut

17. AGACHAR LAS OREJAS:

    belarriak jaitsi

    oihala bota

    adio esan

    men egin

18. A TODA OSTIA:

    ziztu bizian

    ostia batean

    astiro ez baina azkar bai

    harrapaladan

19. ESTAR DE MALA OSTIA:

    gozoa ez egon

    ostia txarrean egon

    su bero-bero egon

    kasiletatik aterata egon

20. íMIRA EL OTRO!:

    begiratu bestea!

    hor dago bestea!

    hara bestea!

    lekutan dago bestea!