jakintzako-logoaweb.gifeuskaljakintza (Maite Goñi)

Ortografia 15: ts, tx eta tz letradun hitzak

  
Berridatzi gaizki dagoen hitza dagokion zuzenketa eginez.