jakintza_avatar.gifDeklinabide ariketak: KONTSONANTEZ AMAITUTAKO IZEN ARRUNTEN DEKLINABIDEA (BIZIGABEAK)

euskaljakintza (Maite Goñi)

Deklina ezazu BIHOTZ hitza eskatzen zaizun kasu-atzizki eta numeroa ipiniz.