D

Egin klik hizki bakoitzaren gainean letra horrekin hasten diren gaztelaniazko esamoldeak eta euren euskal ordainak ikusteko. Hizki bakoitzari dagokion praktika eremuan klik eginez, zerrenda zehatz horretatik ateratako esamoldeekin ariketa bat egin ahal izango duzu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PRAKTIKA D

 

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

D, el día: E eguna.
DABA, se acabó lo que se: gureak egin du./ agur gure ametsak./ kito gure asmoak!
DADO, venir: berez etorri, adib.: “Gauza berez datorkigu”.
DAMOCLES, estar bajo la espada de: hari batean, batetik egon./ hari-harian, haritik egon.
DAÑO, hacer: min eman, adib.: “Min eman didak, astapotro horrek!” (Me has hecho daño, bruto!)./ min hartu, adib.: “Min hartu du Alkizak jokaldi horretan”. (Alkiza se ha hecho daño en esa jugada).
DARSE a: -(a)ri eman, adib.: “Ihesari eman” (Darse a la fuga), “Edanari eman” (Darse a la bebida).
DEBE, decir lo que no (se): ez esatekoak esan.
DECAIGA, que no: eutsi goiari!/ ez etsi!
DECIR (que), quiero: esan nahi baita./ hau da./ alegia./ hots.
DEDO, no chuparse el: atzo goizekoa ez izan, adib.: “Zer uste duzu, atzo goizekoa naizela, ala?”, “Ni ez nauk atzo goizekoa, gero”./ hortzak berdinduta eduki.
DEFECTO, por exceso o por: “Larregiz ez bada, gutxiegiz”.
DEJADO, ser un: zabartu, adib.: “Ez hadi zabar!” (No te abandones!).
DELGADO, estar muy: hezur huts egon./ hezur eta larru./ hezur eta azal egon, egin, gelditu.
DELIRIO, querer hasta el: zoroen bihotz eroaz maite izan.
DERECHO, andar: arrastoan sartu./ zuzen ibili./ zintzo, jator izan, portatu./ orratza baino zuzenago ibili (andar más derecho que una vela).
DERRIBO, acoso y: jo ta (bertan) bota (dabilkit, arte).
DESAGRADECIDO, ser un: esker beltzeko, txarreko izan.
DESCANSO, sin: jai gabe./ etengabe./ jai eta aste.
DESCOJONARSE: barreari eman./ barrez leher gaizto egin./ barrez lehertu./ barrez ito./ irri-karkaraz.
DESCUBIERTO, al: agerian./ begi-bistan.
DESEANDO, estar: irrika bizian egon, adib.: “Etxera iristeko irrika bizian zaude”./ irrik(it)an egon./ aiherrak egon, adib.: “Mendira joateko aiherrak nago”.
DESGRACIADO, ser: adur txarrekoa izan.
DESMORALIZADO, estar: lur jota egon, ibili.
DESPELOTARSE: larrugorritan jarri./ biluztu./ erantzi.
DESTAJO, trabajar a: somara lan egin.
DETALLE, con todo lujo de: zehazki./ zehatz-mehatz.
DETRAS, por: atzetik hara (hitz egin, edo).
DEUDA, estar en: inorekin zorretan egon.
DIA, a plena luz del: egun argiz.
DIA, estar al: ordua mundu bizi./ jakitun egon./ munduaren berri izan.
DIA, vivir al: aldian aldiko bizi./ ordua mundu bizi.
DIABLO, pobre: eskekoaren hurrengoa.
DIABLOS, por mil: mila deabru!/ arraiopola!
DIAS, no dar ni los buenos: haize hotzaren berokia eman.
DICTADO de, al: inoren manutik./ inoren esanetara.
DIENTES, con uñas y: hortzez eta motzez (defendatu).
DIENTES, murmurar entre: hortzartean jardun.
DIFICULTAD, con cierta: tikili-takala, tirripi-tarrapa ibili.
DIGAS, y tú que lo: hori esazu!
DILACION, sin: luze gabe./ luzatu barik.
DIOS, bendito de: jainkoaren semea (alaba).
DIOS, con: jainkoa lagun!
DIOS, en el nombre de: jainkoaren izenean./ jainkoarren!
DIOS, por el amor de: arren./ otoi./ jainkoarren./ jainkoaren izenean.
DIOS, vivir como: esne mamitan, bitsetan bizi./ esnetan bizi.
DIRE, lo: esango dut, bada!, adib.: “Amor- ti-gua-zi-o-a, jesus!, esango dut!”.
DISIMULO, con: bestela baitakoan./ ezarian-ezarian.
DISPOSICION, a su completa: zure esanetara.
DOBLADA, meter(se)la: ziria, zipotza sartu./ iruzur egin./ adarra, arpa, txalaparta jo./ ederra sakatu, sartu.
DONDE, mira por: hara non./ nondik nora, adib.: “Nondik nora, urteak eta urteak elkar ikusi barik eta hara non aurkitzen garen!”.
DOS, dos contra: bi biren kontra./ bibitara, adib.: “Pilota partidua bi-bitara jokatuko dute”.
DUDAS, aclarar las: zalantzak zuritu, argitu.
DUDAS, mar de: dudetako (zalantza) mataza./ aiko-maiko ibili./ dudamudatan ibili.
DUDAS, sin lugar a: argi eta garbi./ duda (izpi)rik gabe.
DURO, lo que faltaba pal: horixe behar genuen!/ horixe besterik ez genuen falta!
DURO, sin un (puto): sosik gabe egon./ Simon egon.
Comments are closed.
-->