Estilo liburuak

  • ORTOTIPOGRAFIA (PDF): letrakera arrunta, etzana, lodia, kakotxak, siglak, laburdurak… (Estilo-liburuaren lehen atala)
  • KALKO OKERRAK (PDF) : Kalkoak, nola identifikatu kalko okerrak, perpaus barneko elementuen kalkoak, perpausetik gorako kalkoak…(Estilo-liburuaren bigarren atala)
  • ONOMASTIKA (PDF) : izenaren eta deklinabide-atzizkiaren arteko marratxoa, erdal diakritikoak, jatorrizko hizkuntzan emandako izendapenen azalpena… (Estilo-liburuaren hirugarren atala)
  • IZEN-ZERRENDAK (PDF) : leku-izenak (toponimia) , pertsona-izenak (antroponimia), bestelako onomastika, artelanak… (Estilo-liburuaren hirugarren atala)
Comments are closed.
-->