Antolatzaileak 2

Denbora
Antzina
Arratsaldero
Aspaldiko
Azkenik
Behiala
Behin (Baten)
Beranduago
Berehala
Berriro
Bitartean
Egun Batez
Gaur Egun
Gero
Halako Batean
Hasieran
Laster
Lehen
Lehenengo
Lehenengo Egunean
Lehenengo Batean
Orain
Orain Arte
Orduan
Ordura Arte
… Mendean
 

Exenplutasuna
Adibidez
Aipa Dezagun
Alegia
Besteak Beste
Besteen Artean
Demagun
Eman Dezagun
Beste Baterako
Esaterako
Hala Nola
Hau Da
Hori Argitzeko
Hots
Kasu
Konkretatuz Gero
Konparazio Baterako
Ondoko Hau
Pentsa Dezagun
 

Lekutasuna
Atzeko Aldean
Aurrean/Atzean
Beste Tokietan
Ezkerrean/Eskuinean
Goian/Behean
Han
Harantzago
Hemen
Hor
Urrunago
Urrutirago
…(R)En Alboan
…-(E)Tik Gertu
 

Hierarkizazioa
Baino…-Ago(A)
Batez Ere
Batik Bat
Bereziki
Ez Bezala
Ezer Baino Lehen
Ez Ezik…Ere
Guztien Gainetik

Ordena
(Lehen) Esan Bezala
Are Gehiago
Arestian Esan Bezala
Lehen  Esan Bezala
Gorago Esan Bezala
Baita Ere
Berriro Ere
Beste Batzuetan
Besteak Beste
Bigarrenik
Era Berean
Ez Hori Bakarrik
Gisa Berean
Honako Hau
Honekin Batera
Ondoren
Honen Ondoren
Ildo Beretik
 

Bukaera
(Eta) Besterik Gabe
Amai Dezagun Esanez
Amaiera Emanez
Amaitzeko
Azkenez
Azkenik
Besterik Gabe
Bukaeran
Bukatzeko (Amaitzeko)
Hitz Gutxitan
Honek Zera Erakusten Digu
Honela (Horrela, Hala)
Honenbestez
Horrenbestez
Konklusio Gisa
Laburbilduz
Laburtuz

Ideia Berriak Txertatzeko
Are Gehiago
Baita…Ere
Bestalde
Beste Alde Batetik
Bestetik
Egia Esan
Ere
Ere Bai
Eta
Ez Hori Bakarrik
Gainera
Halaber
Modu Berean
…Ere Bai
 

Arrazoiak Aditzera Emateko
-(E)La Bide
-(E)La Eta
-(E)La Kausa
-(E)La Medio
-(E)La Zio
-(E)Lako
-(E)Nez Gero
-(T)Zeagatik
-(T)Zearren
Bait
Behin Eta Berriro
Ekinaren Ekinez
Horregatik
Norbaiten Erruz
Prezeski
Zerbaiti Eskerrak
Zeren Eta
 

Ondorioa
Argi Dago, Bada
Bada
Beraz
Esanak Esan
Esandakoaren Arabera
Funtsean
Hain Zuzen Ere
Hau Dela Bide
Hau Guztia Dela Eta
Honela
Honela Ba
Honen Arabera
Honen Ondorioz
Hori Dela Medio
Hori Horrela Delarik
Horregatik
Horren Kasuaz (Kariaz)
Laburbilduz
Laburki
On Litzateke
Ondorio Gisa
Ondorioz
Orduan
…Kontuan Izan
 

Beharrizana
Beharrezkoa Da
Derrigorrean
Derrigorrez
Ezinbestean
Ezinbestekoa
Halabeharrez
Nahitaez

Kontrastea
-(R)Ik Ere
Ahatik
Aitzitik
Alabaina
Alderantziz
Aldiz
Arren
Aurrekoaren Kontrara
Baina
Baino
Baizik (Eta)
Ba…Ere
Beharrean
Benetan
Berriz
Datorrena Datorrela
Dena Dela
Edonola Ere
Edozein Modutan
Edozein Modutan Ere
Edozelan Ere
Edozertara
Egia Esan
Esan Gura Da
Esanak Esan
Ez Da Erraza
Hala Ere
Hala Eta Guztiz Ere
Honen Aurka
Hori Gorabehera
Hori Horrela Izanik Ere
Horren Aurka
Izan Ere
Kontuan Hartu Baina
Kontuan Izan Bestetik
Nahiz Eta
Nolanahi Ere
Ordean
Ordez
Ostera
Zaila Da
Zer Esanik Ez
Zernahi Gisaz (Ere)
 

Ziurtasuna
Dudarik Gabe
Egia Da…-(E)La
Ez Dago Dudarik
Ez Dago Zalantzarik
Hala Bada Ere
Jakina
Nola Ez
Noski
Onartu Behar Da
Onartuta Dagoenez
Onartzen Denez
Ontzat Eman Behar
Segur Aski
Zer Esanik Ez
Ziurrenez
 

Garrantzia Gutxitzea
Bederen
Behinik Behin
Behintzat

Indartzea
Aipatu Bezala
Aipatu Dugunez
Alde Horretatik
Are Gutxiago
Areago
Areago Oraindik
Azken Batean
Azken Finean
Batez Ere
Berriro Esanda
Beste Era Batera Esanda
Bestela
Dakizuenez Dakikezuenez
Esanak Esan
Funtsean
Gauzak Horrela
Gehiegi
Hau Azpimarratzeko
Hau Horrela Izanik
Hitz Batean
Honela Ba(Da)
Hori Dela Eta
Hori Horrela Delarik
Hori Horrela Izanik
Horregatik
Izan Ere
Lehengo Hariari Jarraituz
Lehengoari Jarraituz
Mila Bider Esana Dugun Bezala
Ondorioz
Oro Har
Osterantzean
Zenbat Eta…Hainbat
Zenbat Eta…Orduan Eta
…Hain Zuzen Ere
 

Hasiera
Aztertuko Dugun Gaia
Batez Ere
Bazen Behin
Behin Batean
Behinola
Dena…Hasi Zen
Egun Hartan
Ezer Baino Lehen
Gizona Mundura Baino Lehen
Hasi Bezain Laster
Hasi Orduko
Hasiera Emateko
Hasteaz Batera
Hasteko
Hasteko Esan Dezadan
Idazki Honen Bidez
Hitzaldi Honen Bidez
Idazki Honen Helburua
Lehen-Lehenik
Lehenengo Eta Behin
Lehenik Eta Behin
…-Z Hitz Egin Behar Dudalarik
 

Jarraipena
Amaitu Baino Lehen
Aurrera Beharrez
Aurrera Egin Ahala
Bigarrenez
Bigarrenik
Era Berean
Gero
Geroago
Hariarekin Jarraituz
Hau Egin Ondoren
Hau Ikusi Eta Gero
Hau Ikusi Ondoren
Honen Ondoren
Honen Ostean
Honetaz Gain
Jarraituz
Ondoren

Parekidetasuna
Adina
Ala
Alde Batetik
Antzera
Baita…Ere
Bai…Bai
Beste (Konparazioan)
Bestetik
Bezain
Bezala
Bezala(Koa)
Dela…Dela
Edo
Era Berean
Eran
Ere
Ere Bai
Ere Ez
Ezta…Ere
Halaber
Lain
Legez
Moduan
Modukoa
Nahiz…Nahiz
Orobat
 

Balorazioa
Eskerrak Eskerrak…-(E)N
Espero Dezagun
Ez Legoke Gaizki
Tamalez
Zorionez
Zoritxarrez

Helburua
-(T)Zeko
-(T)Zera
-Tzekotan
Asmotan
Helburu Delarik
Lortu Asmoz
 

Ziurtasun Eza
Agian
Agidanez
Antza
Badirudi
Baliteke
Beharbada
Diotenez
Dirudienez
Ei
Esan Daiteke
Inondik Ere
Itxura Denez
Itxuraz
Nonbait
Omen/Ei
Onenean (Ere)
 

Baldintza
(E)Z Gero
-T(Z)Ekotan
Ba
Baldin Ba
Ez Baldin Ba
Pentsatuz
Ustez

Comments are closed.
-->