Konparazioak

Atal honetan bildutako konparazioak HABEre Euskara-Atalak jasoak dira.

Barea baino hotzagoa.
Tximiniko kea baino alperragoa.
Zahia baino alperragoa.
Elurra baino zuriagoa.
Zumea baino bigunagoa.
Olioa bezain leuna.
Hego haizea baino arinago.
Kazkabar alea baino xeheagoa.
Katua elorrian bezain larri.
Kea baino gutxiago gustatu.
Orrazia bezain zikina.
Lurra baino apalagoa.
Oilo kolka (loka) bezain nahasia.
Lupua baino txarragoa.
Txingarra baino beroagoa.
Gibelaundi urkabean baino lasaiago.
Isil-poltsa baino ezkutuago gorde bere asmoak.
Ardi zaharra baino apalago.
Upela baino handiagoko mozkorra.
Erratza baino latzago.
Lukainka baino luzeago.
Orbela baino makalago.
Zorria baino lotsagabeago.
Leizea baino ilunago.
Garo lehorra baino iharragoa.
Lurra baino faltsuagoa.
Mugarria baino gehiago ez mugitu.
Bakailoa baino iharragoa.
Galbahe zaharraren zuloa baino lasaiagoa.
Txoria baino arinagoa.
Akerraren adarra baino bihurriagoa.
Papera baino meheagoa.
Eztia bezain goxoa.
Aingiraren buztana baino labanagoa.
Tiroa bezain xuxen.
Harrobitik harria bezala.
Kedarra baino sikuagoa.
Sugeak sustatzeko moduko soinekoa.
Ijito auzia baino nahastuagoa.
Bi zangoak baino adiskideago.
Gazta zaharrak harra baino gehiago.
Ardi zaharra baino atseginago.
Labezomorroa baino itsusiago.
Morroi alperra baino txarrago.
Tximinia baino beltzago.
Kupela baino lodiago.
Sasiko masustarik helduena baino bigunago.
Igela baino argalagoa.
Pestea baino txarragoa.
Harrobitik harria bezala (sortu).
Euliak baino fundamentu gehiago ez eduki.
Txantxangorriak baino buru gehiago ez izan.
Errotarria baino lehorrago.
Kaka baino errazago (egin?)
Arranoa baino beltzago.
Jostorratza baino zintzoagoa.
Anpolaia baino gorriagoa.
Begiko makarra baino gutxiago ikusi nahi.
Kaieko portalea baino buru handiagoa.
Ardatza baino tenteago.
Eztaietara baino pozikago.
Tximista baino agudoago.
Harria baino gogorragoa.
Akerraren adarra baino gogorragoa.
Ardagaia baino lehorragoa.
Harkaitza baino egoskorragoa.
Zorria baino alperragoa.
Gorotza baino alperragoa.
Arbilorea baino alperragoa.
Umea harria baino gogorragoa.
Hiltzea baino gehiago pentsatu gabe.
Paziko esnea baino lasaiagoa.
Barea baino motelagoa.
Eguzkia baino argiagoa.
Larrosa baino ederragoa.
Esnea bezain zuria.
Zotza bezain alferra.
Altzairua bezain fina.
Atunak bezalako begi zabalak.
Oilo koroilduen antzera.
Bare zaharra baino motelago.
Zorria baino setatsuago.
Zorria baino lotsagabeagoa.
Atuna baino azkarrago.
Balea baino adoretsuago.
Piperra baino gorriago.
Itsasoaren orrua baino hondoago.
Hego haizea baino harroago.
Pikea baino beltzagoa.
Txakurraren muturra bezain hotz.
Lezea baino ilunagoa.
Lapak atxari baino gogorrago eutsi.
Zirauna legezko saretxalopa.
Abenduko eulia bezain lotsa gutxikoa.
Gatza uretan bezala urtu.
Hego haizeak adina urte izan.
Harra bezain gizen.
Kukusoa baino txikiago.
Orratza baino argalagoa.
Txibi-hezurra baino zuriago.
Ur-txakurrak nagusiaren aurrean baino urduriago.
Ernio baino gorago jaso.
Mendiko arroka bezain gogorra.
Eztula baino zaharragoa.
Haga bezain luzea.
Upela adinako andrea.
Haritza baino gogorragoa.
Txepetxak baino indar gutxiago.
Pika bezain ohoina.
Hesola bezala gogortu (besoa).
Itsas-aingira lakoxe treineruak.
Izurdea gogorrago.
Atarian legez elizara.
Barea baino hotzagoa.
Comments are closed.
-->