G

Egin klik hizki bakoitzaren gainean letra horrekin hasten diren gaztelaniazko esamoldeak eta euren euskal ordainak ikusteko. Hizki bakoitzari dagokion praktika eremuan klik eginez, zerrenda zehatz horretatik ateratako esamoldeekin ariketa bat egin ahal izango duzu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PRAKTIKA G

 

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

GACHAS, con las orejas: belarriak makalmakal eginda./ apal-apal eginda./ burumakur.
GALLO, cantar el: oilarrak jo.
GALOPE, al: lauringoan (a galope tendido)./ lau oinean./ lau hazka./ arrapaladan.
GANA, de buena: gogoz./ gogo onez./ gogotik.
GANA, no dar la: barrenak ez lagundu./ gogorik ez izan./ gogoak ez eman.
GANADOR a, dar como: hamarrekoa eman.
GANAS. con: gogoz./ gustura./ gogotik.
GANAS, hacen falta: (horretarako) gogoa behar da gero!
GANAS de, tener: -t(z)eko gogoa izan, adib.: “Joateko gogoa nuen”.
GATAS, a: katuka./ lau oinka./ lau hankan.
GATO, ponerle el cascabel al: giltza zerrailan sartu.
GAZNATE, mojar el: eztarria busti.
GENIO, ser un: buruan gatza izan.
GLORIA, estar en la: eztitan egon./ jaio egon.
GOLPE, no dar: kolpe zorririk ez jo./ lanean pikorik ez egin.
GOLPE, soltar todo de: tapa-tapa, adib: “Esatekoak tapa-tapa esan zizkion”.
GOMA, leña al mono que es de: kaina arraina!. jo eta ke, su, fuego./ su eta gar.
GORDA, hacer la vista: ez ikusi(arena) egin./ itsuarena egin./ gorrarena egin.
GORDAS, decir cosas muy: harri handiak botatzen aritu.
GORDO, pez: ur handiko arraina
GOZADA, qué: hau da marka!
GRACIAS, dar las: eskerrak eman, bihurtu.
GRADO, de buen: gogoz./ gogo, modu onez (edo txarrez)./ gogotik.
GRANDE, estar en: jaio egon.
GRANO, ir al: harira joan, etorri./ mailua iltzera!
GRATIS, soñar es: amets egitea merke da.
GRILLO, Pepito: Barruko Harra.
GROGGY, quedarse: seko geratu, utzi…/ zerraldo./ ziplo.
GUANTE, echar el: eskua(k) egotzi, erantsi./ atzaparra ezarri, egotzi.
GUARRADAS, haciendo: alberdanian.
GUATEPEOR, salir de Guatemala y caer en: otsoari ihesi eta hartzak atzeman./ zalditik astora./ elorritik irten eta sasitara, sasi artera sartu.
GUERRA, dar: lanak eman, izan…, adib.: “Lanak eman nituen sasoia izan nuen artean”, “Lanak izan nituen azken arazo hura askatzen” (El último problema me dió bastante guerra).
GUSTO, a: gustura./ gogoz./ gogora./ gogotik./ gogara.
GUSTO, con mucho: gogo onez./ gogotik./ atseginez./ pozez./ pozik./ bai pozik ere!
Comments are closed.
-->