I

Egin klik hizki bakoitzaren gainean letra horrekin hasten diren gaztelaniazko esamoldeak eta euren euskal ordainak ikusteko. Hizki bakoitzari dagokion praktika eremuan klik eginez, zerrenda zehatz horretatik ateratako esamoldeekin ariketa bat egin ahal izango duzu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PRAKTIKA I

 

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

IDEA, a mala: gaitz ustean./ gaiztoz
IGUAL, de igual a: kidez kide
ILESO, salir: onik irten./ osorik irten
IMAGINATE: pentsa!./ egin kontu./ kasu eman
IMPEDIDO, estar: elbarri(tuta) izan./ nonbait debekua izan, adib.: “Debekua zuen hizketan” (Totela zen)
IMPORTANTE, lo más: nagusia./ lehenengo eta behin
IMPRESION de que, dar la: gogoak eman, adib.: “Gogoak ematen dit ez daudela urrun”
INDECIBLE, esforzarse lo: senperrenak egin./ egin, zazpi ahalak egin (ahaleginak)
INDISPUESTO, estar: ondoezik egon
INFANCIA, desde la más tierna: txikitxikitatik./ ume-umetatik.
INFRACCION, cometer una: arauak, legea hautsi, urratu./ ez egiteko bat egin
INQUIETO, culo: oilo kanpoan errulea(k)./ ipurterre
INSTANTE, en un: berehalako batean./ jesus (amen) batean./ (Jesus amen) esan orduko./ berehala
INTENCION de, con: nahian, adib.: “Eskatu nahian”./ -t(z)ekotan./ -(z)eko asmoz
INUTIL, ser: alferrik(akoa) izan
INVITO yo!: neure kontu!
IZQUIERDA, cero a la: ezaren ondoko./ hutsaren hurrengo./ gauzaez
Comments are closed.
-->