P

Egin klik hizki bakoitzaren gainean letra horrekin hasten diren gaztelaniazko esamoldeak eta euren euskal ordainak ikusteko. Hizki bakoitzari dagokion praktika eremuan klik eginez, zerrenda zehatz horretatik ateratako esamoldeekin ariketa bat egin ahal izango duzu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PRAKTIKA P

 

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

PA, de pe a: bururen buruz, adib.: “Bururen buruz ikasi nuen”./ burutik burura./ orratzetik hariraino jakin.
PACIENCIA, sobrellevar con: onez eroan.
PAGAR, me las vas a: larrutik pagatuko didazu!
PAIRO, estar al: pairuan egon,/ orekan egon.
PAJARITO, decírselo el: intxixu batek esan.
PALABRA, cumplir: hitza bete./ hitza jan (no cumplir).
PALABRA, de: ahoz, hitzez, berbaz.
PALABRA, palabra por: hitzez hitz./ berbaz berba
PALABRA, tomarle a uno la: hitzetik hartu.
PALANTE, echao: burubero/ odol beroko.
PALIZA, dar una: jipoitu./ emon-emon egin (dar una soberana paliza)./ astindu ederra eman./ ederrak eman./ epelak eman./ lepoa berotu./ manka-manka egin.
PALMARLA, ir a: hurrengo kukurik ez entzun, “Horrek ez du hurrengo kukurik entzungo”./ azken hatsa eman.
PALO, echar el: txorta jo./ txortan egin./ txotxoka ibili./ larrua jo.
PAN, mas largo que un dia sin: Garizuma baino luzeagoa./ Garizuma hainbat luze./ lukainka baino luzeagoa.
PANCHO, más ancho que: luze bezain zabal./ ipurdia zabalik./ hanka zabal.
PAPA, ser más papista que el: antzarari (sardinari) igerian erakutsi (nahian ibili).
PAR, a la: buruz buru, adib.: “Buruz buru saldu zizkioten elkarri txahala eta zaldia”./ parez pare.
PAR de dos, vaya: a zer parea, karakola (barraskiloa) eta barea!
PARAR de, no: -tik gelditu, adib.: “Ez zen irakurtzetik gelditzen” (No paraba de leer).
PARED, hacer la: hormarena egin (futbolean).
PARES, no tener: pareak ez izan (musean).
PARECE, según: iritzi batean./ dirudienez./ badirudi -ela./ antza (denez)./ nonbait.
PARECERSE, tener a quien: nortara eman izan, adib.: “Horrek badu nortara eman”./ nolako egurra, halako ezpala.
PARTE: erdia, herena, laurdena, bosten, seien… (tercera parte, cuarto…).
PARTE, de alguna: nondik edo handik (aterako dugu).
PARTE, de entonces a esta: handik hona.
PARTE, de parte a: batetik bestera./ alderik alde.
PARTE, llevarse la mejor: irabazle atera, suertatu.
PARTE, tomar: esku hartu./ parte izan, hartu.
PARTIRSE de risa: barrez leher gaizto egin./ barrez lehertu./ barreari eman.
PASADA, darle una: orraztu bat eman.
PASAR, por lo que pudiera: zer gerta ere./ zer jazo ere./ zer den ez den (=por lo que pudiera ser).
PASCUAS, estar más contento que unas: eztitan egon./ pozaren pozez egon./ azalean kabitu ezinik ibili.
PASE, tener un: balekoa izan.
PASEO, dar un: pasaian ibili.
PASO, acelerar el: pausoa bizkortu.
PASO, ceder el: bide eman.
PASO, dar el primer: lehen harria ekarri.
PASO, dejar: albora egin, adib.: “Albora egizu, mesedez, gurdia pasa arte”./ bide(a) eman, utzi, adib.: “Bide!” (¡Dejen paso!).
PASO, salir del: estuasunetik atera./ atakatik onez atera.
PASTA, hechos de la misma: ore bateko opilak./ mailu batez, batek joak.
PATA, estirar la: azken hatsa eman./ bereak egin du./ hurrengo kukua(k) ez entzun.
PATAS, a cuatro: txakurka, katuka, lau oinka, lau hankan (ibili).
PATATA, donde no hay mata no hay: harriak harrikumerik ez./ ez joan arrantzura larrera./ ez joan haltzagana fruitu bila./ ez eskatu zumarrari garia.
PAUSA, hacer una: eten bat egin./ atsedenaldia, hats, arnasa hartu.
PAVA, echar la: txahala bota./ larriak bota./ ok(a) egin.
PAVO, moco de: ahuntzaren mina./ atearen azpiko orria./ euli kaka./ fikaren azken umea (mika)./ haltzaren azken erroa./ intxaur saltsa./ azaren azpiko orriak./ ahuntzaren gauerdiko eztula./ ahuntzaren gaueroko eztula.
PAZ, estar en: kit(t)oan egon./ kit(t)o egin(da)./ buruz buru egon (a la par)./ bere-berean egon (zorrik gabe egon).
PECHUGONA: golko joriko emazteki.
PEDAZOS, hacer mil: zati-zati egin.
PELAS, echar las: larriak bota./ txahala, moxala bota./ ok(a) egin.
PELLIZCO, dar un: imurtxi egin.
PELO, no ver el: sudurrik ez agertu.
PELO, tomar el: adarra jo./ harpa jo./ ziria sartu./ buruz belarri jo./ zipotza sartu./ ederra sartu.
PELOS, por los: ia-ia./ ozta-ozta./ doi-doi./ gertu-gertuan.
PELOTAS, en: larru gorritan./ bilo hutsik./ bilutsik, biluzik.
PELOTAS, trincar por las: potroak estutu.
PENA, dar: damu eman.
PENSARLO, ni: inola ere ez./ ez eta inola ere./ inondik inora ere ez./ ez eta pentsatu ere./ bai, zera!/ bai, eta zera ere!/ bai, bost/ ez eta hurrik, urrerik eman(da/rik) ere!/ ederki eman ere!, adib.: “Engraxi damutu? Ederki eman ere! ez duzue ezagutzen urdanga hori!”.
PEOR para…: zuretzat, niretzat… kalte./ hainbat oker (niretzat, zuretzat…).
PEOR, tanto: hainbat gaizto(ago).
PERDER, echar a: gaiztotu./ alferrik galdu./ argaldu (lurra), adib.: “Argaldutako lurrak” (=tierras echadas a perder, emankortasuna galdu).
PERDIDOS, a ratos: tarteka-marteka./ harruzka (egin)= hartu-utzi + -ka.
PERDIENDO, salir: galtzaile atera, suertatu.
PERILLAS, venir de: tamainan etorri, egin, izan.
PERLAS, venir de: tamainan etorri, egin, izan./ eraerara etorri.
PEROGRULLO, verdad de: Perrandoren egiak (amezketarra).
PERRERIAS, decir, hacer, escuchar: txakurr(ar)enak esan, egin, entzun./ aho betekoak esan./ inon direnak (eta ez direnak) esan.
PERSIANAS, enrollarse como las: berba eta berba egin,/ kontakatilu hutsa izan./ berbajario.
PESAR de, a: gorabehera, adib.: “Azaldutakoa gorabehera” (A pesar de lo expuesto)./ nahiz eta (-n)./ (-n) arren./ -agatik./ ba- ere./ -ta/ -rik ere.
PESCA, ir de: arrainetara joan, irten, adib.: “Txibitara joana da” (Se ha ido a por jibias)./ arrantzura joan.
PESTE, echar una: usaina egina egon./ kiratsa erion.
PIANO-PIANO: ttapa-ttapa, adib.: “Ttapattapa joan ginen”./ oñe-oñe./ oine-oine ibili (umeek bezala)./ geldika-geldika./ geldiro-geldiro./ ttipi-ttapa./ astiroastiro.
PICADILLO, hacer: txiki-txiki egin./ birrindu./ xehe-xehe egin.
PICAR: 1.- morder el anzuelo: amua irentsi.
PICO, cerrar el: bere atea hertsirik eduki./ ezpainak lotu./ “Aho itxian ez da sartzen eulia, eta leku guztietan ez da eder egia”.
PIE, nacer de: hortzekin sortu, adib.: “Hortzekin sortutakoa duk hori”.
PIEDRA, estar a tiro de: bertatik bertara egon./ aldean egon.
PIEDRA, tener el corazón de: suharri guztiak baino bihotz gogorragoa eduki (suharri=suaren inguruko harriak, sukarri=pedernal).
PIEDRAS, aburrir a las: “Isil hadi, zakurrak aspertu baino lehen”./ ardiak ere aspertu(ko lituzke horrek).
PIEL, dejarse la: jo ta ke, jo ta su, jo ta fuego (ibili, aritu, jardun).
PIERNA, dormirse la: inurriek hartu./ inurritu./ sorgortu.
PIES, caerse el alma a los: bihotza erori, adib.: “Hura ikusi zuenean, bihotza erabat erori zitzaion”./ kemena, adorea galdu.
PIES, salir por: hanka egin.
PILDORA, dorar la: koipea eman./ ilea leundu, adib.: “Hori ilea leuntzen ari zaio zuzendariari”.
PIL-PIL, al: pil-pilean.
PINGANDO, poner: astoen kaka bota, adib.: “Astoen kaka bota euskuen”.
PINO, como la copa de un: punta-puntako, adib.: “Punta-puntako atezaina da”.
PINO, hacer el: buruz behera jarri./ buruz beherakoa egin.
PINTA, tener buena: itxura ederra izan./ eder eman, adib.: “Kanpotik eder ematen du, baina barrutik harjoa” (=agusanada).
PINTO, ser un pájaro: hori mozolo pinttoa da! (¡vaya elemento!).
PIO, no decir ni: txintik, txistik, hitzik, murtik, inkik ez atera, ez esan./ aho bete berba ez esan.
PIPA, el cuento de la buena: lihoaren penak (kontatu).
PIRAO, estar: burutik nahasita ibili./ burutik egon, eginda./ burutik jauzia egon.
PIRRARSE por: -ri emana, atxikia izan (egon), adib.: “Drogari emanda nago”.
PLANO, cantar de: zabal-zabal aitortu./ aho betean: aitortu./ argi eta garbi aitortu./ bete-betean esan.
PLAZO, a largo/corto: epe luzerako/epe laburreko.
PLENO…, en: negu minean./ gau mina./ oroimina (recuerdo profundo)./ betebetean./ buru-buruan (en plena cabeza).
POCO (tiempo), al: handik sarri./ handik gutxira.
POCO, poco a: geldiro./ geldika-geldika./ poliki./ apurka.
POCO, por: ozta-ozta./ doi-doi./ guttik egin du …-t(z)eko, adib.: “Gutxik egin du gu jotzeko”.
POLVO, echar un: txorta jo./ txortan egin./ txotxoka ibili./ larrua jo.
POLVORA, correr como un reguero de: bala-bala zabaldu.
PONGAMOS: demagun./ jo dezagun./ egin dezagun./ kontu egin dezagun, adib.: “Demagun hala dela” (Admitamos que es así).
PORRILLO, a: asko eta asko./ barra-barra.
POS de, en: orpoz orpo (jarraitu).
POSIBILIDADES, en la medida de sus: bere ahalean./ bere ahala egin (hacer todo lo posible).
POSIBLE, hacer todo lo: zazpi abalak egin./ ahaleginak jo, egin./ ahaleginak eta bost egin.
POSIBLE, sera: bai ote?
POTA, echar la: txahala bota./ larriak bota./ ok(a) egin./ goti(ka) egin./ botaka egin.
PRECISAMENTE: l.- (kasuan kasuko deklinabideaz) nori eta zuri (precisamente a ti)./ non eta hemen (precisamente aquí)./ noiz eta gaur (precisamente hoy)./ nork eta Arzallusek (precisamente Arzallus). 2.- hain zuzen (ere)./ horrexegatik./ hain justu. 3.-izan ere, adib.: “Izan ere hori egin dut” (Precisamente he hecho eso).
PREMEDITACION, con: ondo hausnartuz gero./ hotz-hotzean.
PREÑADA, estar: haurdun egon./ izorra izan./ berrogei azkazal izan./ hezur berriak izan, adib.: “Hezur berriak zituen ordurako neskak”.
PRIMERA, verlo a la: begi batez ikusi.
PRIMERO, lo: lehenengo eta behin./ aurrena.
PRINCIPIO, al: hasieran./ hasiera batean./ lehenengotan.
PRISA, sin: patxadan./ patxadaz./ hatsaren gainean.
PRIVAR: zurrutean aritu, ibili.
PROFERIR: ahotik atera.
PROMESA, cumplir la: hitza bete (kontrakoa, hitza jan)./ eutsi eta tati egin (ofrecer y no dar).
PRONTO, hasta: laster arte./ hurren(gora) arte./ aurki arte./ ez adiorik (gutunetan).
PROPICIATORIA, ser la víctima: alferraren astoa izan.
PROPOSITO, a: l.- Bide batez…, adib.: “Bide batez… zelan dago Henry?”./ bidenabar. 2.- Beren-beregi./ beren beretik./ berariaz./ nahita./ gurata./ apropos.
PROVISIONAL: behin-behineko (behinbehinean-).
PUCHEROS, hacer: irrika eta mirrika ibili (irri eta mirri=lloriqueo)./ sinkulinminkulin ibili.
PUEBLO, conocerle a uno en su: bere etxeko laratzak ezagutuko du hori! (a ese no le conoce ni dios)./ bere etxeko laratzak izango du horren berri.
PUEDE que…: baliteke -t(z)ea./ agian./ beharbada/ apika./ nonbait.
PUENTE, tirarse de un: bere buruaz beste egin./ bere burua hil./ bere burua zubitik behera bota.
PUES sí que…: Gure Kabin (ederto) emango genuke, (ederto) eman ere. (pues sí que ibamos a lucir nosotros en el Gure Kabi!).
PUESTOS, ya: bide batez./ bidenabar./ arian gaudela./ horretara jarrita.
PUNTA, poner los pelos de: (buruko) ilea laztu./ odola gatzatu (helar la sangre).
PUNTO de, a: t(z)ear./ -t(z)eko zorian./ zorian./ ia./ ia-ia./ (hari-)harian egon./ hari batean egon./ (hari-) haritik egon./ hari batetik egon./ -t(z)eko heinean.
PUNTO, hasta ese: horrenbesteraino.
PUNTO, llegados a ese: hartaraz gero./ hartara helduz gero.
PUNTOS, ganar: gradoak jaso.
PUÑETA, hacerse mutuamente la: elkar jan, adib.: “Elkar jan arteko onik ez dute izan bi auzo horiek”.
PURO …, de: -ren . ..-z, adib.: “Hotzaren hotzez” (De puro frío).
PUTAS, pasarlas: zinak eta minak pairatu./ beltzak eta txuriak ikusi./ zazpi deabru(ak) ikusi, adib.: “Egun horretan zazpi deabru ikusi nituen”./ senperr(en)ak ikusi./ San Martinen oloa pagatu.
Comments are closed.
-->