R

Egin klik hizki bakoitzaren gainean letra horrekin hasten diren gaztelaniazko esamoldeak eta euren euskal ordainak ikusteko. Hizki bakoitzari dagokion praktika eremuan klik eginez, zerrenda zehatz horretatik ateratako esamoldeekin ariketa bat egin ahal izango duzu.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

PRAKTIKA R

 

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

RABA, echar la: txahala bota./ larriak bota./ ok(a) egin.
RADIANTE, estar: pozaren pozez egon.
RAIZ, cortar de: bertan behera utzi./ sustraietatik atera./ sustarrak erauzi./ errotik atera.
RAMOS, de Pascuas a: berandutik berandura.
RAPE, al: motz-motz.
RASCA, pegar: hau hotza! (menuda rasca que pega!)./ hotz egin./ hotza ari izan.
RASO, al: aire zabalean.
RATO, al poco: handik labur./ handik laster.
RATO, tener cuerda para: puska baterako izan.
RATOS sueltos, a: tarteka-marteka./ arteka marteka./ hartu itxian (utzian).
RAZON, por esta: hargatik.
RAZONES, entre otras: besteak beste, adib.: “Besteak beste, nahi dudalako”.
REALIDAD, en: funtsean.
REBOSAR: gainezka egin.
RECAIDA, experimentar una: txarrera, okerrera egin.
RECHISTAR, sin: txintik atera barik./ txintik, murtik esan gabe.
RECIBO, acuse de:  
RECIENTEMENTE: gertatu berri./ arestian./ oraindik orain.
REDONDO, hacer un negocio: eskuko hamabost eduki.
REFERENTE a, en lo: dagokionean./ dagokiolarik.
REJAS, poner entre: atxilotu./ giltzape(ra)tu./ kaiolaratu./ espetxeratu./ gartzelaratu.
REMATE, tonto de: txepel hutsa./ zozo garbia.
REMEDIO, qué: beharko! ezinbestean!
REMOLQUE, a: atoian./ atoiz.
REÑIDOS, estar: atzez atze egon./ txakur eta katu(tan) egon.
REPASO, dar un: soineko galtzak kenduta bidali./ orraztu bat eman.
RESPECTA a, en lo que: -ri dagokiolarik./ -ri dagokionez.
RESPETO, infundir: lotsa eman (acojonar).
RESUELLO, perder el: arnasa berotu (↔) arnasa berritu (indarberritu).
RETAR: erronka jo, bota, egin.
RETROCEDER, hacer: esti egin./ atzera(a)razi./ eurt eragin.
REVUELTAS, bajar las aguas: giro ez izan, egon, adib.: “Ez da giro Goenkalen”.
REYES, vivir como: esne maitan, bitsetan bizi./ esnetan bizi.
RIESGO, por mi cuenta y: neure (zeure…) gain eta begi(pean)./ neure, zeure… buru(tik), esku(z), kontu(rik), kabuz.
RIO, no llegar la sangre al: hezurrik ez hautsi./ ibaira odolik ez joan.
RISA, mearse de: barrez ito./ barrez leher gaizto egin./ barrez lehertu.
RODEOS, sin: zabal-zabal aitortu./ argi eta garbi esan./ zuzenean joan./ aho betean esan./ harira joan.
RODRIGUEZ, estar de: Goikoetxea egon, adib.. “Zer ba. Goikoetxea zaude ala?”
ROTO, echar en saco: ate atzera bota.
RUMBO, sin: nora gabe./ noraezean.
Comments are closed.
-->