Arauak 2: ZENBAKIEN IDAZKERAZ.

Kaixo, lagunak! Gaur zenbakien idazkeraz arituko gara. Erraza iruditzen zaizuela? Ez pentsa, zifra kopuru batetik gora korapilatsua izan daiteke. Non jarri eta? Milioi bat edo milioia esaten da? Hemezortzi ala hamazortzi? Bada, galdera hauei guztiei erantzuten saiatuko gara. Pasa gaitezen, bada, araua atalez atal aztertzera. Jarraian datozen zenbakiak errepasatu, oharrak irakurri eta ikasitakoa praktikan jarri.


Zenbakiak honela idazten dira:

0    zero, huts

  1    bat

  2    bi

  3    hiru

  4    lau

  5    bost (bortz)

  6    sei

  7    zazpi

  8    zortzi

  9    bederatzi

10    hamar

11    hamaika

12    hamabi

13    hamahiru

14    hamalau

15    hamabost (hamabortz)

16    hamasei

17    hamazazpi

18    hemezortzi (hamazortzi)

19    hemeretzi

20    hogei

21    hogeita bat

22    hogeita bi

23    hogeita hiru

24    hogeita lau

25    hogeita bost (hogeita bortz)

26    hogeita sei

27    hogeita zazpi

28    hogeita zortzi

29    hogeita bederatzi

30    hogeita hamahiru

34    hogeita hamalau

35    hogeita hamabost (hogeita hamabortz)

36    hogeita hamasei

37    hogeita hamazazpi

38    hogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)

39    hogeita hemeretzi

40    berrogei

41    berrogeita bat

42    berrogeita bi

43    berrogeita hiru

44    berrogeita lau

45    berrogeita bost (berrogeita bortz)

46    berrogeita sei

47    berrogeita zazpi

48    berrogeita zortzi

49    berrogeita bederatzi

50    berrogeita hamar

51    berrogeita hamaika

52    berrogeita hamabi

53    berrogeita hamahiru

54    berrogeita hamalau

55    berrogeita hamabost (berrogeita hamabortz)

56    berrogeita hamasei

57    berrogeita hamazazpi

58    berrogeita hemezortzi (berrogeita hamazortzi)

59    berrogeita hemeretzi

60    hirurogei (hiruretan hogei)

61    hirurogeita bat (hiruretan hogeita bat)

62    hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)

63    hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)

64    hirurogeita lau (hiruretan hogeita lau)

65    hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)

66    hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)

67    hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)

68    hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortzi)

69    hirurogeita bederatzi (hiruretan hogeita bederatzi)

70    hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)

71    hirurogeita hamaika (hiruretan hogeita hamaika)

72    hirurogeita hamabi (hiruretan hogeita hamabi)

73    hirurogeita hamahiru (hiruretan hogeita hamahiru)

74    hirurogeita hamalau (hiruretan hogeita hamalau)

75    hirurogeita hamabost (hiruretan hogeita hamabortz)

76    hirurogeita hamasei (hiruretan hogeita hamasei)

77    hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogeita hamazazpi)

78    hirurogeita hemezortzi (hiruretan hogeita hemezortzi)

79    hirurogeita hemeretzi (hiruretan hogeita hemeretzi)

80    laurogei (lauretan hogei)

81    laurogeita bat (lauretan hogeita bat)

82    laurogeita bi (lauretan hogeita bi)

83    laurogeita hiru (lauretan hogeita hiru)

84    laurogeita lau (lauretan hogeita lau)

85    laurogeita bost (lauretan hogeita bortz)

86    laurogeita sei (lauretan hogeita sei)

87    laurogeita zazpi (lauretan hogeita zazpi)

88    laurogeita zortzi (lauretan hogeita zortzi)

89    laurogeita bederatzi (lauretan hogeita bederatzi)

90    laurogeita hamar (lauretan hogeita hamar)

91    laurogeita hamaika (lauretan hogeita hamaika)

92    laurogeita hamabi (lauretan hogeita hamabi)

93    laurogeita hamahiru (lauretan hogeita hamahiru)

94    laurogeita hamalau (lauretan hogeita hamalau)

95    laurogeita hamabost (lauretan hogeita hamabortz)

96    laurogeita hamasei (lauretan hogeita hamasei)

97    laurogeita hamazazpi (lauretan hogeita hamazazpi)

98    laurogeita hemezortzi (lauretan hogeita hemezortzi)

99    laurogeita hemeretzi (lauretan hogeita hemeretzi)

100    ehun

101    ehun eta bat

102    ehun eta bi

200    berrehun

300    hirurehun

400    laurehun

500    bostehun (bortzehun)

600    seiehun

700    zazpiehun

800    zortziehun

900    bederatziehun

1000  mila

1200  mila eta berrehun

1201  mila berrehun eta bat

1984  mila bederatziehun eta laurogeita lau

1.000.000    milioi bat

10.000.000    hamar milioi

1.000.000.000    mila milioi (miliar bat)

 

Oharrak:

  • Hemezortzi jartzen den leku bakoitzean hamazortzi ere jarri behar da, bigarren aukera gisan.
  • Ehun eta bat zenbakian ez da beharrezkoa eta hori oso-osorik ahoskatzea eta mintzairen arabera eta, ta edo da bezala ahoska daiteke.
  • Mila zenbakitik gora eta kenduko da ondoren datozen ehunekoetan ere agertzen bada: mila eta berrehun, baina mila berrehun eta bi; mila eta laurehun, baina mila laurehun eta bi.
  • 2 zenbakia adierazteko bi jarri den arren, puntu honetaz aurrerago mintzatuko da Euskaltzaindia, aukera bat baino gehiago baitago euskalkien artean (biga, bida, e.a.). Bestetik, noiz erabil daitezkeen forma hauek ere zehaztu beharra dago.

Araua osorik.

Araua praktikatu 1.

Araua praktikatu 2.


No comments yet.

Utzi erantzuna

-->