Laburtzapenak

LABURTZAPENAK

Laburtzapenak lau adarretan sailka genitzake: siglak,
ikurrak, laburdurak eta inizialak.

 

􀀉 LABURPEN TAULA

 

MARRATXOAREKIN MARRATXORIK GABE
EHUko, EUTGko, EKEren…
SIGLAK IZEN BEREZIAK AEK-ko
KOR-i
UEU-ko antolakuntza
IZEN ARRUNTAK NANa, CDa, ADNa…
IKURRA Kg-ko (punturik gabe)
LABURDURAK tf.ra (puntuarekin)
INIZIALAK J.M. Barandiaran (puntuarekin, tarterik gabe)

 

􀀉

SIGLAK

Hainbat hitzen lehenengo hizkiak erabiliz sortutako izena da. Honelako hitzak
sortzeko orduan, kontuan izan behar dugu erraz irakurtzeko modukoak izan behar
dutela.

 

•

Idazkera:
letra larriz eta jarraian, hots, hizkien
artean
ez da punturik
jarri behar.

•

Deklinatu:
hitz sortu berria ahoskatzen dugunaren
arabera idatziko ditugu deklinabidearen atzizkiak.

 

AEDko (a-e-de-ko) eta ez
*AEDeko (Arrasate Euskaldundu Dezagun-eko)

 

Siglen bidez sortutako hitzak bereziak ala arruntak izan daitezke.

 

􀀩

bereziak direnean artikulurik gabe
deklinatuko ditugu (leku-izenen

antzera).

 

EHUko arduradunak, EKEren
eskutik…

 

􀀩

izen arruntak direnean, berriz, artikulu
eta guzti.

 

ADNaren inguruko azken
ikerketak, CDaren erabilera…

 

ô€€›

DEKLINABIDE-ATZIZKIAREN
IDAZKERA:

 

•

Izen
berezietan jarraian eta letra xehez idatziko dugu:
EHUko…
Hala ere, kasu

batzuetan marratxoaz idatzi
beharko ditugu:

 

􀀩

Siglaren azken hizkia eta atzizkiaren
lehena hizki bera dugunean

 

AEK-ko

BBK-ko

 

􀀩

Baita siglaren azken hizkia r eta
atzizkiaren lehena bokala dugunean ere.

 

KOR-i

DATAR-i

 

􀀩

Letra larriz idatzita doanean,
izenburuetan esaterako.

 

UEU-KO ANTOLAKUNTZAREN TXOSTEN

 

•

Izen arruntetan, arau zehatzik ez egon
arren, jarraian eta letra xehez idatziko ditugu

 

NANa

ADNa

 

􀀉

IKURRAK

 

Batez ere zientzia- eta teknika-alorrean erabiltzen ditugu. Gauza,
nolakotasun, prozesu, kantitate, unitate eta abarren laburtzapena da. Letrak,
zeinu grafikoak edota zenbakiak ditu osagai.

 

m
(

metro),
cm
2
(
zentimetro
koadro
), €
(
euro)

 

Punturik gabe

idazten dira, eta azpian
dagoen hitza bezalaxe deklinatzen dira.

 

kg-ko (kilogramoko), As-ak (artsenikoak)

 

Ikurraren eta deklinabide-atzizkiaren artean

marratxoa
jartzen da.

 

􀀉

LABURDURAK

 

Hitz baten edo hitz-multzo baten ordezkoa da. Laburdurak esaldiko edozein
elementuren lekua har dezake: aditzarena

(ikus:
ik.)
, izenarena
(telefono:
tf., zenbaki:
zenb.)
,
adjektiboarena
(luzera: luz.,
zabalera: zab.)
.

 

Siglak eta ikurrak ez bezala, laburdura

puntuz
idazten da beti.
Deklinabide-atzizkia ahoskeraren araberakoa da, eta
marratxorik nahiz tarterik
gabe
idazten da.

 

Argibideetarako, deitu hurrengo tf.ra

 

􀀉

INIZIALAK

 

Norbaiten izen-abizenetako lehen letrak dira.

Letra larriz, puntuak
jarrita
eta espaziorik gabe
idazten dira:
J.M.
Barandiaran
.

Deklinabide-atzizkia inizialaren ahoskeraren arabera jartzen da:

M.K.rekin,
J.I.rengana…

 

 

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->