Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa

Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa (ikaslea)

Hizlaria:

Garatuko duen gaia:

Aurkezpenaren antolaketa:

Sarrera, garapena eta ondorioak/bukaera azaltzen dira

Oso ongi

Erdizka

Antolaketarik gabe

Moldea

Jariotasunik gabe: motel edota errepikatuz, ideien arteko lotura falta, egitura sinpleegiak, esaldi laburregiak, adizki sinpleak, esaldiak bukatu gabe, hiztegi urria…

Oso ongi

Erdizka

Gaizki

Zuzentasuna

Deklinabidea ( mutiletaz ) , aditza, morfologia (baino/baina), sintaxia (erdarakada ugari egituretan…)

Osa ona

Erdizka

Zuzentasun falta

Ahotsa

(ozentasuna, ahoskera, doinua(k), tinbrea(k), abiadura

Oso egokiak

Erdizka

Desegokiak

Kinesia

. Aurpegia (begirada, ahoa entzulearenganantz, keinuak)

. Gorputza (itxura, kokapena, jarrera, keinuak, eskuak, mugimenduak)

Oso egokia

Erdizka

Ez da egokia

Aurkezpen denbora

Egokia

Motzegia

Luzeegia

Aurreko guztia kontuan izanik, balioetsi ahozko aurkezpena 1etik 10era zenbakia biribilduz.

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->