Antolatzaileak

TESTU ANTOLATZAILEAK

Hasierakoak

Hasteko,
Lehenengo eta behin,
Ezer baino lehen,
Ezeri ekin baino lehen,
Bazen behin
Lehen-lehenik,
…z hitz egin behar dudalarik,
Sarrera gisa esango dugu …

Ordena

Alde batetik, Bestetik,  
Ildo beretik,
Era berean,
Halaber,
Lehenik…/ bigarrenik,

(Arestian) esan bezala,
(Gorago) esan bezala,
Lehengo hariari jarraituz,
Gauzak horrela,
Horiek horrela,
Bai… bai
Ez… ez

Ideia bat aurkezteko

-ri dagokionez,
… dela eta, komeni da esatea …
Oro har,

Jarraipena

(Honen) ondorioz,
Horren haritik,
Hari beretik,
Era berean,
Bigarrenik,
Gero,
Honen ostean,
Hau (ikusi) eta gero,

Kontrakotasuna

Baina
Dena dela, / Dena den,
Hala (eta guztiz) ere,
Edozein modutan ere,
Edonola ere,
Nolanahi ere,
Esanak esan,
Hori(ek) gorabehera,
…, ordea,
…, berriz,
…, aldiz,

Aipamenak; iritziak emateko

(r)en arabera,
Askoren / Batzuen iritziz,
… (r)en ustez,
(r)en esanetan,
Diotenez,
Antza denez,
Dirudienez,
Badirudi… -(e)la
…(e)la dirudi
Dakigunez,
Irakurrí dugunez,Adibideak jartzeko

Adibidez,
Esate baterako,
Hau
da,
Ikus, adibidez, -ren kasua:

Kasu (bat aipatzeko …)
Hori erakusteko, aipa dezagun…


Arrazoitzeko

bait-
… -(e)lako
-(e)la eta
-(e)la bide
-t(z)eagatik
Horregatik
Izan ere,
Hori dela eta,
Horrela, ba,
Beraz,
Hortaz,

Indartzea

Aipatu bezala,
Aipatu dugunez,
Berriro esanda,
Beste era batera esanda,
Zehatzago esanda,
Hobeto esanda,
(Gorago) esan bezala,
Are gehiago,
Gainera,
Kontuan hartu,
gainera,

Onarpena (ziurtasuna)

Ez dago dudarik…
Seguruenik
Ziur aski
Zer esanik ez
Egia da… -(e)la
Dudarik gabe
Zalantzarik gabe
Argi dago (e)la
Bistan da (e)la
Beharrezkoa da garbi uztea
…, noski / …, jakina

Bukaerakoak eta ondorioak

Amaitzeko, / Bukatzeko,
Amaiera bezala,
Aurreko guztia (Iaburbilduz,)
Ondorío gisa,
Amai dezagun esanez (e)la
Azkenik, zera:…
Laburbilduz,
Hitz gutxitan (esateko):…
Horrenbestez, zenbait ondorio atera daitezke: 1… 2… 3…

Ideia berriak txertatzeko 

Ez horí bakarrik,
Bestalde / Beste aldetik
Baita … ere
Baina, bestetík,
… ere bai
ez ezik … ere
Egia da, hala ere,
Izan ere,
(Horrez) gain,

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->