About gorka.azurmendi

Author Archive | gorka.azurmendi

Immigrazioa pobreziaren seinale?

Gaur egun gero eta etorkin gehiago dago Euskal Herrian. Etorkin hauek herrialde ezberdinetatik datoz, esate baterako, Afrika iparraldetik eta Hego Amerikatik. Herri hauek oso txiroak dira eta, horregatik, emigrazio tasa oso altua da. Bertako jendea bizi baldintza makurretan bizi denez, beste bide bat hartzea erabakitzen dute, kasu honetan, herrialde garatuetarako bidea. Hala ere, inmigranteek euren herrialdeetan zuten bizimodua aldatzea ia ezinezkoa da eta lehen zuten rol bera edo okerragoa izaten jarraitzen dute helmugako herrietan.

Etorkinek immigratutako herrialdeari aberastasun ugari ematen diote, adibidez, kultur eta ohitura ezberdinen aberastasuna. Horregatik, herrialde garatu nahiz garatu gabeetan, etorkinen presentzia beharrezkoa dela iruditzen zait, eta hori herrialde baten hazkundearen edo gorakadaren seinale da.

Baina, kasu gehienetan, etorkin hauek mesedea ekarri beharrean, oztopoa besterik ez dute sortzen. Horren lekuko immigranteen arteko istiluak dira. Hauek maiz gertatzen dira euskal lurralde guztietan eta arrazoi ugari egon badaitezke ere, ohikoena droga izaten da. Immigranteek gure herrialdean lan arriskutsuak egiten dituzte eta ohikoena soldata baxua izatea da.

Bestalde, droga-trafikatzaile nagusienak marokoarrak izaten dira. Hori dela eta, droga munduan murgiltzean, istilu eta borroka ugari gertatzen dira bai etorkinen artean, eta batzuetan, baita bertako biztale eta etorkinen artean ere. Hori ekiditeko, arrazismo jarrera hori desagerrarazi beharko genuke, errespetu osoz jokatu eta ez beraien gainetik egongo bagina bezala.

Laburbilduz, Euskal Herrian etorkinek duten presentzia oso garrantzitsua da; izan ere, ekarpen ugari egin dituzte. Horrela, errespetuz jokatu beharko genuke haien aurrean eta arrazismo oro baztertu. Gainera, gizarteak ez luke beraien ahulezia aprobetxatu behar lan baztertuak emanez, soldata baxua eskainiz… Hala ere, gurera etortzen direnean, gure kulturako ezaugarriak errespetatu eta, adibidez, euskara ikasten saiatu beharko lirateke.

Comments { 0 }

Erraustegiak beharrezkoak al dira?

zabortegiaNori ez zaio gertatu, noizbait, zakarra ateratzerakoan, gizakiok sortzen ditugun hondakinak non pilatuko diren pentsatzea? Niri, zoritxarrez, behin baino gehiagotan gertatu zait. Esate baterako, duela aste batzuk osabaren baserrira nindoala, Sasieta Mankomunitatearen ondotik pasatu nintzenean, gure zaborrak gainezka zeudela ikusi nuen. Zer egin dezakegu honen aurrean? Alternatiba bat, errausketa planta bat ezartzea izango litzatekeela diote. Baina hori gizakiaren osasunerako segurua al da?

Lehenik eta behin, gizakia etengabe hondakinak sortzen ari da.  Hori denok dakigu. Gizarte kontsumista batean bizi gara, eta honek ezin du horrela jarraitu. Ondorengo datuen arabera, pertsona bakoitzak egunean lau kilogramo zabor sortzen ditu herrialde garatuetan. Honen ondorioz, zabortegiak gainezka egiten ari dira, eta gero eta estatu gehiagok errausketaren bidea hartu dute. Adibidez, Espainian energia sortzen duten zortzi errausketa-lantegi daude jada.

Alde batetik, errausketaren erabilerak zaborraren pisua eta bolumena gutxituko lituzke. Prozesu honetan, zaborra gas bihurtzen da. Askori eta askori hau ez zaio gustatzen; dena den, hainbat adituk dio gas hauek ez dutela inolako arazorik sortzen, gehiengoa desagertuta geratzen baita. Esan beharra dago, errausketa plantek zabortegien desagertzea ekar dezakeela, baita hauek sortzen duten usain eta likido isurketena ere.

Horrekin batera, errausketa energia elektriko sortzaile da. Hau oso garrantzitsua da; izan ere, energi iturri berri baten aurrean egongo ginateke. Eta baliagarria izateaz gain, iraunkorra da, zaborra nonahi aurki baitezakegu. Era berean, beste energia iturri batzuen ordez erabiltzeko aukera izango genuke.

Bestaldetik, errausketa egiteko behar den instalazioa garestia da, eta kontrol sistema oso zorrotzak behar ditu. Halaber, bere funtzionamendua ziurtatzeko, zabor kopuru handiak sortu beharko genituzke, eta betidanik erakundeek zabor gutxiago sortzeko eskatu digute. Nork daki hemendik urte batzuetara gizakiak zenbat zabor sortuko duen! Gainera, errausketan sortzen den gas igorpena garbia bada ere, honek eragina izango du.

Aurreko guztia laburbilduz, zera esan daiteke: guztiok saiakera txiki bat egin behar dugu zabor gutxiago sortzeko; bestela, erraustegiak eraikitzea beharrezkoa izango da, eta honek eragin zuzena izango du klima aldaketan.

Comments { 2 }
-->