Arauak 17: BAT, BATA eta BATZUK.

JakintzaGaurko saioaren helburua bata eta bestea artikulu zehaztugabeez aritzea da (jatorriz zenbatzaileak). Artikulu zehaztugabeak bi forma dauzka: bata singularrerako (bat) eta bestea pluralerako (batzuk).

  • Singularra: BAT (Gizon bat)
  • Plurala: BATZUK (Gizon batzuk)


Bat hitzak bi deklinabide-mota ditu:

1. Bata deklinabide mugatuari dagokionean erabiltzen da, beste hitzari kontrajarria agertzen denean soilik.

  • Bata etorri da; bestea, ordea, ez (ezagunak dira, badakigu nor diren).

2. Bestea, deklinabide mugagabea (bat), gainerako kasuetan erabiltzen da.

  • Batek esan du hori (mugagabea, ez dakigu nor den bat hori).

Kasua

Mugagabea

Mugatua

Plurala

Nor

Bat

Bata

Batzuk

Nork

Batek

Batak

Batzuek

Nori

Bati

Batari

Batzuei

Noren

Baten

Bataren

Batzuen

Norentzat

Batentzat

Batarentzat

Batzuentzat

Norekin

Batekin

Batarekin

Batzuekin

Zerez

Batez

Bataz

Batzuez

Non

Batean, baten

Batean

Batzuetan

Nongo

Bateko

Bateko

Batzuetako

Nora

Batera

Batera

Batzuetara

Nondik

Batetik

Batetik

Batzuetatik

Erabilera okerrak dira, hortaz: batetan (egun batetan), batetako (herri batetako), batzu (lagun batzu etorri dira), batzutan (egun batzutan), e.a.

Araua osorik.

Praktika bat/beste

Praktika batzuk

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->