askogura

1 iz. Bizk. Oniritzia, maitasuna. 2 adj. Bizk. Handinahia. (Hiztegi Batua)

Orotariko Euskal Hiztegian

askogura.

1. Amor. Maite dau Aita agertuten deutsan asko gura edo amodijua gaitik. Mg CO 47. Ogi puska bategaiti, zelango oniritxi ta askoguria artuten ezteutsa bere ugazabari? Mg PAb 92. Neure Guraso legez, kontu eskatuko deust, niri eustan maitetasun ta asko-gurearena. Añ EL1 42. Gomute zaite guri asko-gureak igaroerazo eutsun bizitza ta eriotza garratzaren. Ib. 118 (EL2 gure asko-gureak). Baña atzerapena, eurtada, ta aldats eskergak asmetan ditu gurezko amore ta askogureak. Añ LoraS 58. Egiten badeuskubez ainbat mesede, ainbat on, dala deuskuben amodijo, asko gura, eta borondate ona gaitik. Astar II 289. Urre gorrizko ulle orrekaz zuk lotu nozu, / Preso naukazu asko guraz. AB AmaE 157.

2. Ambición. v. askonahi (2). Malmuzkeri, iruzurkeri ta saldukeri utsa, barruban daruezan asko-gureak eta ase-eziñezko griñak beteteko olakoxiak ixaten erazota dagozalako. Otx 21. ASKOGURAN. Ambicionando mucho.
Asko guran urten da utsean biurtu. Nori etxako olango gauzaren bat gertau, bere bizian? Ag Kr 58.

Sinonimoak: iz. Bizk. (UZEIren Sinonimoen Hiztegia)

[maitasuna]: askonahi, maitasun, maitatze, nahitasun, amodio Ipar., maitazarre jas., onerizko jas., amore g.e., maitakuntza g.e., maitantza g.e., onerizte zah., oniritzi zah., maitagune Ipar. g.e.    

[askonahia]: askonahi, goranahi, handinahi, handinahikeria, handigura Bizk., handinahitasun g.e., handizaletasun g.e., largura g.e., anbizio zah.

Beste hizkuntza batzuetan (Elhuyar eta Word Reference hiztegiak):

es (1) iz. (B) amor, cariño (2) iz. (B) ambición
fr (1) iz. (B) amour, tendresse, affection (2) iz. (B) ambition
en (1) iz. (B) love, affection, care (2) iz. (B) ambition
port (1) iz. (B) amor, carinho (2) iz. (B) ambição

Testuinguruan

Bere askogurak ez du mugarik. [Egunkaria, 2002-06-13, JON REJADO [Kirola]]