Esaldiak berridatzi

BERRIDAZKETAK LANTZEKO ARIKETAK

DENBORAZKOAK

NOMINALIZAZIOAK

KAUSA, KONTZESIO ETA ONDORIOZKOAK

ZEHAR-GALDERAK

KONPLETIBOAK ETA USTEA

KOORDINATUAK

HARRIDURA ETA ADIERAZKORTASUNA

ERLATIBOZKOAK

MODUZKOAK

KONPARATIBOAK

DEKLINABIDEA ETA ADITZA (1)

DEKLINABIDEA ETA ADITZA (2)

BALDINTZAZKOAK

AHALERA

SUBJUNTIBOA

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->