I esamoldeak

Esamoldeak -I-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

IDEA, a mala: gaitz ustean./ gaiztoz
IDEA, no tener ni puta: tutik, txintxik,
jesusik ez jakin, adib: “Jesusik ere ez
daki horrek� (Ese no tiene n.p.i.)./
ezjakin hutsa izan./ ezgauza izan./ hasimaxiak
ere ez jakin./ “Bai, bost dakizu
zuk� (No tienes n.p.i.)
IGUAL, de igual a: kidez kide
IGUAL, ser: berdin izan./ hainbat izan
ILESO, salir: onik irten./ osorik irten
IMAGEN de, a -(r)en irudira, antzera
IMAGINATE: pentsa!./ egin kontu./ kasu
eman
IMBERBE: bizar berri
IMPEDIDO, estar: elbarri(tuta) izan./
nonbait debekua izan, adib.: “Debekua
zuen hizketan� (Totela zen)
IMPORTANCIA, dar demasiada: gora
handi(egi)ak eman
IMPORTANTE, lo más: nagusia./
lehenengo eta behin
IMPOSIBLE, dar por: etsipena eman,
adib.: “Medikurik onenek ere etsipena
eman diote gizagajoari� (Le han
deshauciado)
IMPRESION de que, dar la: gogoak eman,
adib.: “Gogoak ematen dit ez daudela
urrun�
IMPROVISTO, de: uste barik./
ustekabean./ ezustean./ hitzetik hortzera,
adib.: “Hitzetik hortzera erantzun zion�.
INDECIBLE, esforzarse lo: senperrenak
egin./ egin, zazpi ahalak egin
(ahaleginak)
INDEMNE, salir: xahu irten
INDISPUESTO, estar: ondoezik egon
INDISTINTAMENTE: txiki eta handi(ra)
INFANCIA, desde la más tierna: txikitxikitatik./
ume-umetatik.
INFLUENCIAS, tener buenas: ukondo
handia izan
INFRACCION, cometer una: arauak, legea hautsi, urratu./ ez egiteko bat egin
INMINENTE, ser: iristear egon./
irispidean eduki, egon
INQUIETO, culo: oilo kanpoan
errulea(k)./ ipurterre
INSTANTE, al: berehala./ segituan
INSTANTE, en un: berehalako batean./
jesus (amen) batean./ (Jesus amen) esan
orduko./ berehala
INTEMPERIE, dormir a la: atari zabalean
lo egin, adib.: “Gau ederra zen eta atari
zabalean egin genuen lo�.
INTENCION de, con: nahian, adib.:
“Eskatu nahian�./ -t(z)ekotan./ -(z)eko
asmoz
INTERIN, en el: tarte horretan./ (bi)tarte
horretan./ (bien) bitartean./ bizkitartean
INUTIL, ser: alferrik(akoa) izan
INUTIL, ser un: gauzaez izan./ ziria izan.
INVITO yo!: neure kontu!
IR a, al: -t(z)erakoan (irteterakoan)./ –
tarakoan (lotarakoan)
IZQUIERDA, cero a la: ezaren ondoko./
hutsaren hurrengo./ gauzaez
IZQUIERDO, levantarse con el pie: ezkerretik jaiki

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->