O esamoldeak

Esamoldeak -O-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

OCASION, dar: bide eman.
OCASION, en cierta: behinola./ behin
(batean).
OCASION, en esta: oraingo honetan.
OCASION, en más de una: behin baino
gehiagotan.
OFICIO, gajes del: l.- Lan eskarmentua.
2.- Lanaren (ogibidearen, lanbidearen)
gora-beherak, kontuak, goiti-beheitiak.
OFICIO, tener (mucho): eskarmentu
(handi(ko)a) izan.
OIDO, aguzar el: belarriak luzatu, zabaldu,
tentetu, tente jarri.
OIDO, aplicar el: belarria eman, mahurtu,
zabaldu, zorroztu.
OIDO, decir al: belarrira esan, hitz egin,
mintzatu./ belarrondora esan./ belarrien
hegalera esan.
OIDO, ser duro de: belarri gogorra izan.
OIDOS, llegar a mis, tus…: belarri(eta)ra
heldu zait, zaik…
OIDOS, ser todo: zazpi belarriz egon./
arretaz egon.
OJALA: -ko ahal, adib.: “Hilko ahal da�
(Ojalá se muera), “Ez ahal da hilko
behingoz� (No se morirá de una puta
vez)./ ai, hilko balitz./ oxala.
OJERIZA, tener: begitan hartu./ tipoa izan,
adib.: “Elkarri tipoa diote�.
OJO, a: begira./ begiz./ begi neurriz./ gutxi
gorabehera./ alde-alde (bota).
OJO, andar(se) con: kontuz, tentuz ibili./
kontu. erne egon (ibili)./ begia, begiz
ibili.
OJO, echar el: begiz jo, adib.: “Aspalditik
begiz jota neukan� (Ya le había echado
el ojo yo)./ begia(k) bota, jaurti, egotzi,
ipini, jarri.
OJO, echar un mal de: begizkoa bota.
OJO, entrarle por el: (begi-)begietan jo./
begikoa izan.
OJO, meterse una porquería en el: zarraparra
bat sartu.
OJO, ojo por: begia begi truk (eta denok
itsu)./ odolak odola(ri) zor (eko).
OJO, pegar: begiak bildu./ begiak batu.
OJOS, abrirle a uno los: begiak argitu,
ireki, zabaldu.
OJOS, abrir los: begiak argiari ireki./
begiak argitu (zaizkit)./ begiak luzatu.
OJOS, comérselo con los: begiz jan.
OJOS, en un abrir y cerrar de: jesus (amen)
esan orduko./ jesus (amen) batean./
(esan) orduko./ berehala(ko batean)./
aitaren batean./ laster(ka) batean./
begien itxi-ireki batean./ arnasa batean.
OJOS, ver con buenos: begi argia egin
(=atseginez ikusi), adib.: “Begi argia
egin zion neskak mutilari�./ gogoko
izan./ begi onez ikusi.
OLA, estar en la cresta de la: (punta-
)puntan ibili.
OLLA, irse de la: burutik nahasirik ibili,
adib.: “Burutik nahasita zebilen
ordurako osaba�./ burutik egon, adib.:“Hori burutik dago� (Ese se va de la
olla).
OLMO, no pedir peras al: harriak
harrikumerik ez./ arrantzura larrera joan
(ez)./ zumarrari garia eskatu./
haltzagana fruitu bila joan.
OMISO, hacer caso: jaramonik ez egin./
alde batera utzi.
OPINION, en mi: nire ustez./ nire aburuz./
nire iritziz./ nire buruan.
OPINION, en mi humilde: nire uste
apalean./ nire iritzi argalean.
ORDEN, por ese: hurrenez hurren./
hurrenkera horretan.
ORDENES, a sus: zure esanetara!
ORDENES de, ponerse a las: inoren
esanetara jarri/ zure esanetara! (=a sus
órdenes!)./ inoren banderape jarri.
OREJAS, agachar las: men egin./ belarriak
apaldu./ burua makurtu.
OREJAS, calentar las: belarri(aren) ertzak
berotu./ belarrondokoak eman./ berobero
egin./ belarriak, bizkarra, lepoa,
muturra berotu.
OREJAS, hacerse una de: gorrarena egin./
hitza jan./ ez ikusi(arena) egin./ ez
entzun egin./ entzun eta gor egin./ buruz
belarri egin.
OREJAS, salir por las: …-z gainezka egon,
egin, adib.: “Asuntoa duk ideiaz
gainezka nagoela�.
O SEA: hau da./ hots./ alegia.
OSTIA, a toda:/th>

ziztu bizian./ laster batean,
adib.: “Laster batean egin� (Hacerlo a
toda ostia)./ zalu batean.
OSTIA, estar de mala: gozoa ez egon,
adib.: “Ez zagok gozoa, gero!“.
OSTIAS, a: kolpeka./ kolpez kolpe (a base
de ostias)./ mutur joka ibili
(=peleándose).
OSTIAS, echando: lehenbailehen. ziztu
bizian./ atoan./ jesu batean./ jesus
(amen) batean, esan orduko.
OSTRA, aburrido como una: asper-asper
eginda (egon)./ ardiak bezala aspertu.
OSTRAS!: arraioa!/ ene!/ arraiopola!
OTRO, alguno que: bat edo beste./ baten
bat.
OTRO, de un dia para: egun batetik
bestera./ egunetik biharrera.
OTRO, mira el: hara bestea!
OTRO, ir de un… a: kalez kale ibili,
(tabernaz taberna…)./ leku batetik
bestera./ handik hona.
OTRO, por esto o por lo: honetaz edo
hartaz.
OTROS, entre: besteak beste.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->