N esamoldeak

Esamoldeak -N-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

NADA, absolutamente: bat ere ez./ ezertxo
ere ez.
NADA, antes de: lehenengo eta behin.
NADA, no valer para: “Hori eta atariko
haizea, bat�./ hutsaren hurrengoa izan.
NARANJA, ser su media: -ren azukre
koxkorra izan./ -ren bihotzeko pinpilipanpala
izan.
NARICES, con un palmo de: aho bete
hagin(ez) geratu./ aho bete
hezur(rekin)./ aho bete hortz./ musuhuts
gelditu (espero zena lortu gabe)./
lau mutur egin.
NARICES, tener hasta las: leporaino bete.
NARIZ, dar en la: zainak jo, adib.: “Zainak
jo ninduen eta ez nintzen hara joan�.
NEGAR, no te lo voy a: hor nonbait, adib.: “Zuk esandakoa hor nonbait, baina
aldizkariak besterik dio�.
NEGROS, saberlo hasta los: errekako
esamesa izan.
NERVIOS, estar de los: zainak airean
egon./ kirioak dantzan izan.
NEURONAS, estrujar las: garunak urtu./
burua urratu.
NIVEL, a: sestran (jarri).
NIVEL, de mi, tu…: -ren neurrikoa,
mailakoa, heinekoa, adib.: “Hirian, inon
ezin aurki ene heineko lanik�./
adinakoa.
NO, (a) que: ezetz, adib.: “Ezetz egin
hau!� (A que no haces esto).
NO, (y) cómo: beharko, adib.: “Eta,
beharko, ate ostean gertatu zen�.
NO, cómo que: ez zera!. adib.: “Gaur ez da
etorri. Ez zera!�.
NO, eso sí que: ez horixe!
NO, ostia que, los cojones (que): ez zera!
NO…, por qué: … bai?, adib.: “Musean
bai?� (¿Por qué no damos una vuelta al
mus?).
NO, quieras que: nahitaez./ nahi ala ez./
nahitanahiez(ik)./ nahi eta nabi gabe./
gura eta ez.
NO, si: bestela./ osterantzean (ostantzean).
NOCHE, día y: gau eta egun (gauteguneko
kutxa=cajero 24 horas).
NOCHE, pasar la: gau egin, adib.:
“Donostian gau eginda gatoz� (Venimos
de pasar la noche en Donostia).
NOCHES, buenas: gabon.
NOMBRE de, a: -ren izenean.
NOMBRE, ensuciar el buen: izena belztu.
NON, sine qua: ezinbesteko./ beharbeharrezko.
NONES, echar a pares o: zotzak bota, zotz
egin (ez da joko bera, baina tira…).
NONES, pares o: bakotxi ala biritxi.
NOSEQUE, sentir un: halako (xirrara) bat
egin.
NOSOTROS, entre: gure artean./
gutartean./ gurean.
NOTICIA, menuda: antzina berri./
zaharra(k) berri.
NOVATADA: hasberrikeria.
NOVATADA, pagar la: “Bizar berri,
aurpegi gorri�, adib.: “Zer moduz?
Beno, badakizu, esaera da bizar berri,
aurpegi gorri�.
NOVATO: hasberri./ bizar berri.
NOVILLOS, hacer: piper egin./ sasi-eskola
egin./ huts egin.
NUESTROS, ser de los: gutarra izan./ gure
sokakoa izan./ gure harikoa izan.
NUEVO, de: berriz./ berriro ere./ orain
ere./ berriren berri.
NUEVO?, ¿qué hay de: zer berri?
(zaharrak berri=lo de siempre).
NUEVOS, más contento que un niño con
zapatos:
pozarren ozta./ pozaren pozez./
azalean kabitu ezinik.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->