U esamoldeak

Esamoldeak -U-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

UBEDA, irse por los cerros de: firin-faran
jardun, hitz egin.
ULTIMAS, estar en las: onenak emanda
egon./ bereak egin du./ azkeneko
zezenetan ibili./ hil herioan egon.
ULTIMO, por: azkenean.
UNA, a: batera/ elkarrekin.
UNA, más solo que la: bakar-bakarrik.
UNA, todos a: guztiok (denok) batera!
UNANIMIDAD, por: aho batez./ gogo
batez./ hitz batez.
UNO, de uno en: banan-banan./ bat
banaka.
UNOS…, como: -ren bat, adib.:
“Berrogeiren bat urte izango ditu�.
UÑAS, estar mordiéndose las: tripak jaten
egon.
UÑAS, no quedarle nada entre las: atzaparrak garbi izan, eduki.
USTED, de: zuka./ berorika.
USTEDES, con todos: hona hemen (gu gaituzue…).
UVA, de mala: sutan./ hats gaiztoan.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->