Q esamoldeak

Esamoldeak -Q-

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

QUE…!: zein, zeinen + (-en), adib: “Zein
handia den, gero, itsasoa!“.
QUE…, a: 1.- ezta?, adib.: “Ama, ona naiz,
ezta?� (Ama, a que soy bueno!). 2.-
baietz (↔) ezetz, adib.: “Baietz
Gloriosoak irabazi� (A que gana el
Alavés!).
QUE, así: ondorioz./ beraz.
QUE, con lo que: hainbestenarekin, adib.:
“Egun berean bost mitin eman zituen
eta hainbestenarekin ahotsik gabe geratu
zen�.
QUE, o: ala?, adib.: “Ekarri duzu ala?� (Lo
has traido, o qué?).
QUE, y a mi, tí…: niri, hiri… bost!
QUEDA, aunque la mona se vista de seda,
mona se:
idi zaharrari arran berria ipini.
QUEDAR bien un vestido: ederki eman, adib.: “Ederto ematen dizu jertse
horrek�.
QUEJICA, ser un: hileta jotzen jardun.
QUERIDO, tú lo has: “Hasian hasi, goazen
bururaino�.
QUESO, dársela con: ziria sartu./ ederra
sakatu, sartu./ azak eman./ beltza,
eztena sartu./ hamaika eta erdiak eman.
QUICIO, sacar las cosas de: gurdia (bere)
bidetik atera, adib.: “Ez atera gurdia
bidetik, ama�./ (gauzak) bere neurritik
atera./ (gauzak) bere onetik atera, adib.:
“Neure onetik ateratzen nau bakalao
deritzon musika petral honek�.
QUICO, ponerse como el: bapo,
berdinduta geratu./ ase eta bete egin.
QUIEN fue a hablar: hara nor dabilen
hizketan./ zozoak beleari ipurbeltz./
zartaginak pertzari ipurbeltz.
QUIEN lo iba a…!: zokotik argi.
QUIEN sabe: batek daki./ batek jakin./
Jainkoak daki./ auskalo, adib.: “Auskalo
non�./ zer dakit nik, ba.
QUIEN, no ser: (i)nor ez izan.
QUIERAS, me apuesto lo que: lepoa jo(ko
nuke).
QUIERE, vivir como: esne mamitan,
bitsetan bizi./ esnetan bizi.
QUINTA, ser de la misma: adin berekoa
izan./ garaikidea izan.
QUIZA(S): agian./ beharbada./ apika.

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->