J esamoldeak

Esamoldeak J

GAZTELANIAZ

EUSKARAZ

JA, JA, JA!: kar-kar! (onomatopeia).
JAMAS, nunca: menderen mendetan,
sekula bizian, guztian, santan (ez)./
(santa) sekula./ behin ere ez, adib.:
“Holakorik behin ere ez dut ikusi�.
JOB, tener más paciencia que el santo: golko handikoa izan./ egoarri handia
izan.
JODAS, no: bai zera!/ bai, eta zera ere…/
ez zitekek/n izan./ sekula halakorik,
txantxetan, ala?
JODER: pikutara joan, adib.: “Doazela
pikutara� (Que se jodan)./ hor konpon (Mariantton)./ hik lan eta nik jai./ bost
axola niri./ izorrai (izorra hadi)./ izorra
dadila.
JODER con…: hara!, adib.: “Hara,
Markesaren alaba!� (Joder con la niña).
JODERLA (cagarla): inorenak egin du,
adib.: “Gureak egin du� (La jodimos,
Pepe), “Ia-ia bereak egin du� (Casi la
jode).
JUDAS, de la piel de: Judasen endako./
Satanasen larruko.
JUEGO, dar (mucho): jokoa eman.
JUEGO, fuera de: jokoz kanpo.
JUEGO, las reglas del: plazako neurriak.
JUGANDO, estar: jolasean ibili./ olgetan.
JUICIO, estar en su sano: bere onean
egon./ senean egon.
JUICIO, muela del: adin hagin.
JUICIO, poner en tela de: kolokan jarri.
JUNTAS, pagarlas todas: larrutik
ordaindu, pagatu.
JUNTILLAS, creer a pies: bete-betean
egon, sinestu./ uste osoan egon./ erabat
sinestuta egon horretaz.
JUSTO…: -t(z)erakoan, adib.: 1.- “Etxetik
irteterakoan� (Justo justo antes de salir
de casa). 2.- zortzi- zortzietan./ doi-doi.
3.- bete-betean harrapatu, asmatu (de
lleno). 4.- ozta-ozta, adib.: “Ozta-ozta
atera ziren bizirik�./ doi-doi (a duras
penas).

No comments yet.

Utzi erantzuna

-->